Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin vizyonu, topluma hizmeti temel görevi sayan, alanında uluslararası çapta akademik saygınlığa sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışmalar yapan bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda kabul gören bir fakülte olmaktır.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu