Bölüm Başkanlarımız

 

ADI-SOYADI

BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Fazıl YOZGAT

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Prof.Dr. Musa ÖZATA

İşletme Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Arif BAĞBAŞLIOĞLU

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Oktay AKTÜRK

Sosyal Hizmetler Bölümü

Doç. Dr. Ümit BULUT

İktisat Bölümü

Doç. Dr. Altuğ Murat KÖKTAŞ

Maliye Bölümü

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu