D.Kodu

1.Sınıf  l.Yarıyıl

Kategori

T

U

K

ECTS

D.Kodu

1.Sınıf  ll.Yarıyıl

Kategori

T

U

K

ECTS

IKT-101

İktisada Giriş I

Z

3

0

3

5

IKT-102

İktisada Giriş II

Z

3

0

3

5

ISL-103

Matematik I

Z

3

0

3

5

ISL-106

Matematik II

Z

3

0

3

5

KMU-103

Hukukun Temel Kavramları

Z

3

0

3

4

KMU -205

Borçlar Hukuku

Z

3

0

3

3

ISL-101

İşletme Bilimine Giriş I

Z

3

0

3

4

KMU-101

Anayasa Hukuku

Z

3

0

3

4

KMU -111

Felsefeye Giriş 

Z

3

0

3

3

ISL-102

İşletme Bilimine Giriş II

Z

3

0

3

4

KMU-109

Sosyoloji

Z

3

0

3

5

KMU-105

Siyaset Bilimi

Z

3

0

3

5

TAR-101

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi- I

Z

2

0

2

2

TAR-102

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi- II

Z

2

0

2

2

TUR-101

Türk Dili-I

Z

2

0

2

2

TUR-102

Türk Dili-II

Z

2

0

2

2

TOPLAM

 

22

30

TOPLAM

 

22

30

 

D.Kodu

2.Sınıf  IIl.Yarıyıl

Kategori

T

U

K

ECTS

D.Kodu

2.Sınıf  lV.Yarıyıl

Kategori

T

U

K

ECTS

IKT-201

Mikro iktisat I

Z

3

0

3

5

IKT-204

Mikro iktisat II

Z

3

0

3

5

IKT-203

Makro iktisat I

Z

3

0

3

5

IKT-202

Makro iktisat II

Z

3

0

3

5

ISL-121

Muhasebe I

Z

3

0

3

4

ISL-122

Muhasebe II

Z

3

0

3

4

IKT-205

İktisat Tarihi I

Z

3

0

3

5

IKT-206

İktisat Tarihi II

Z

3

0

3

5

IKT-207

İstatistik ve Olasılığa Giriş I

Z

3

0

3

5

ING-202

Mesleki Yabancı Dil I

Z

3

0

3

3

MLI-102

Kamu Maliyesi

Z

3

0

3

3

IKT-208

İstatistik ve Olasılığa Giriş II

Z

3

0

3

5

ING-201

Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma

Z

3

0

3

3

MLI-399

Türk Vergi Sistemi

Z

3

0

3

3

TOPLAM

 

21

30

TOPLAM

 

21

30

 

D.Kodu

3.Sınıf  V.Yarıyıl

Kategori

T

U

K

ECTS

D.Kodu

3.Sınıf  Vl.Yarıyıl

Kategori

T

U

K

ECTS

IKT-321

Ekonometri-I

Z

3

0

3

5

IKT-322

Ekonometri II

Z

3

0

3

5

IKT-303

Uluslararası İktisat Teorisi

Z

3

0

3

5

IKT-304

Uluslararası İktisat Politikası

Z

3

0

3

5

IKT-301

Para Teorisi

Z

3

0

3

5

IKT-302

Para Politikası

Z

3

0

3

5

ING-301

Mesleki Yabancı Dil- II

Z

3

0

3

5

ING-302

İş Hayatı İçin Yabancı Dil 

Z

3

0

3

5

IKT-305

İktisadi Planlama Teknikleri

S

3

0

3

5

IKT-306

Yenilik Ekonomisi

S

3

0

3

5

IKT-307

Sermaye Piyasaları

S

3

0

3

5

IKT-310

Konjonktür Teorileri

S

3

0

3

5

IKT-311

Tarım Ekonomisi

S

3

0

3

5

IKT-312

Uluslararası  Para Sistemleri

S

3

0

3

5

ISL-299

Finansal Yönetim

S

3

0

3

5

ISL-202

Kıymetli Evraklar Hukuku

S

3

0

3

5

IKT-309

Kamu Ekonomisi

S

3

0

3

5

IKT-308

İş Gücü Piyasaları

S

3

0

3

5

TOPLAM

 

18

30

TOPLAM

 

18

30

 

D.Kodu

4.Sınıf  VIl.Yarıyıl

Kategori

T

U

K

ECTS

D.Kodu

4.Sınıf  VIll.Yarıyıl

Kategori

T

U

K

ECTS

IKT-403

İktisat Politikası

Z

3

0

3

5

IKT-404

Makro İktisadi Modeller

Z

3

0

3

5

IKT-421

İktisadi Analiz Tarihi

Z

3

0

3

5

IKT-402

Türkiye Ekonomisi

Z

3

0

3

5

IKT-407

Kalkınma İktisadı ve Politikası

Z

3

0

3

5

IKT-406

Büyüme Teorisi ve Çevre Ekonomisi

Z

3

0

3

5

IKT-405

Belirsizlik İktisadı

Z

3

0

3

5

IKT-408

Uluslararası Sermaye Hareketleri

S

3

0

3

5

IKT-409

Bölüşüm Teorisi

S

3

0

3

5

IKT-410

Uluslararası Birleşmeler Kuramları ve Uygulamaları

S

3

0

3

5

IKT-415

Osmanlı İktisat Tarihi

S

3

0

3

5

KMU-398

İcra İflas Hukuku

S

3

0

3

5

IKT-411

Sanayileşme ve Uluslararası İlişkiler

S

3

0

3

5

IKT-412

Türkiye’nin Güncel İktisadi Sorunları

S

3

0

3

5

IKT-413

Küresel Ekonomi Politik

S

3

0

3

5

IKT-414

Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi

S

3

0

3

5

IKT-417

İktisadi Araştırma Yöntem ve Teknikleri

S

3

0

3

5

IKT-416

Bölgesel İktisat

S

3

0

3

5

TOPLAM

 

18

30

TOPLAM

 

18

30

 

  • 1.VE2. DÖNEMLERDE8 ZORUNLU DERS (22 KREDİ) , 3. VE 4. DÖNEMLERDE 7 ZORUNLU DERS (21 KREDİ) ALINIR.
  • 5-6-7. DÖNEMLERDE 4 ZORUNLU DERSİN (12 KREDİ) DIŞINDA, 2SEÇMELİDERS (6 KREDİ) ALINARAK, TOPLAM DÖNEM KREDİSİ “18” ŞEKLİNDE AYARLANIR.
  • 8. DÖNEMDE İSE 3 ZORUNLU DERS (9 KREDİ) VE 3 SEÇMELİ DERS (9 KREDİ) İLE YİNE “18” KREDİ ALINIR.
  • HER BİR DÖNEM İÇİN AKTS KREDİ TOPLAMI, 30’ DUR. BİR ÖĞRENCİNİN MEZUN OLABİLMESİ İÇİN EN AZ 240 AKTS KREDİSİ ALMASI GEREKİR.

 

2009 Müfredatı Ders İçerikleri (Word)

T.C.

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü Ders İçerikleri

 

 

2009 MÜFREDATI(Normal Öğretim ve İkinci Öğretim)

1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ

 

TAR-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (Zorunlu)      

Kredi (Teorik-Uygulama): 2 (2-0)                            AKTS: 2

İnkılâbın tanımı ve Türk İnkılâbı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, Kongreler, Dış Politika ve yapılan anlaşmalar, Lozan Barış Antlaşması

 

KMU-111 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 4

Toplumsal hayatı düzenleyen kurallar, hukukun tanımı, hukuk dalları, sosyal ilişkiler ve hukuk, hukukun gerekliliği ve önemi, yaptırım ve yaptırım çeşitleri, hak ve borç kavramları, borcun kaynakları, borç ilişkileri, hukuki işlemlerin geçerliliği.

IKT-101 İKTİSADA GİRİŞ-I (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

Ekonomi kıt kaynakların, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda verimli kullanımını, bireylerin aldıkları kararları ve davranışlarını inceler. Bu ders, ekonominin her biriminin (hanehalkı, firmalar ve devlet) kararlarını ve davranışlarını analiz eden mikroekonomi dalının temel ilkelerine giriş niteliğindedir. Ekonomi biliminin temel kavramları, piyasa ekonomisi, arz, talep ve fiyat oluşumu, esneklik, tüketici ve firma dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları ve faktör fiyatlandırması gibi temel konuları içermektedir.

 

ISL-103 MATEMATİK-I (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Bu derste, temel matematiksel kavramlar, limit kavramı, türev ve integral anlatılmakta, limit, türev ve diferansiyel kavramlarının çeşitli temel iktisadi problemlere yönelik uygulamaları verilmektedir

 

ISL-101 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 4

 

İşletme literatüründe kullanılan kavramlar, işletmenin kuruluş çalışmaları, işletme büyüklüğünün belirlenmesi, işletmelerin hukuksal sınıflandırılması, işletmelerarası anlaşmalar ve finansman, üretim, pazarlama, yönetim, insan kaynakları yönetimi ve araştırma-geliştirme fonksiyonlarından oluşmaktadır.

 

KMU-111 FELSEFEYE GİRİŞ (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 3

 

Bu derste felsefenin anlamı, felsefenin diğer bilimlerle ilişkileri, bilgi ve bilgi kuramının temel kavram ve sorunları, bilim felsefesine giriş, bilimin tarihsel gelişimi, doğa ve sosyal bilimler arasındaki farklılıklar, varlık felsefesi ve felsefenin diğer alanlarıyla ilgili konular genel olarak ele alınacaktır.

 

TUR-101 TÜRK DİLİ-I (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 2 (2-0)                            AKTS: 2

 

Dil, dil-kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişimi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, Türkçede isim ve fiil çekimleri, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, zarfların ve edatların Türkçedeki kullanılışı.

 

KMU-109 SOSYOLOJİ (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Sosyolojinin konusu ve metodu. Sosyolojinin tarihçesi. Sosyolojik temel kavramlar. Sosyolojinin diğer Sosyal bilimlerle ilişkisi. Sosyoloğun toplumdaki rolü. Sosyolojik bakışın önemi ve geliştirilmesi. Nesnellik sorunu. Modern sosyolojinin kurucuları. Temel Sosyolojik kavram ve tartışmalar

 

1. SINIF BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ

 

KMU-101 ANAYASA HUKUKU (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 4

 

Anayasal gelişmeler, devlet şekilleri, anayasaya uygunluk denetimi, siyasal iktidar, egemenlik, devlet biçimleri, yasama-yürütme-yargı ekleri konularından oluşmaktadır.

 

TAR-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 2 (2-0)                            AKTS: 2

 

Lozan Barış Antlaşmasından itibaren dış devletlerle olan ilişkiler ve antlaşmalar, hukuki, siyasal, sosyal, eğitim-öğretim ve kültür alanlarında yapılan inkılâplar, Mustafa Kemal dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri ve bütünleyici ilkeler.

 

IKT-102 İKTİSADA GİRİŞ-II (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

İktisada Giriş-II; Temel Kavramlar, Milli Gelir Hesapları, İşsizlik ve İstihdam, Tüketim, Tasarruf ve Yatırım Fonksiyonları ve Birbirleriyle İlişkileri, Makro İktisadi Dengelerin Oluşumu, Keynes Öncesi ve Sonrası Karşılaştırmalı Analizler, Para Teorisi ve Politikası ile İlgili Temel Kavramlar, Açık Ekonomi, Açık Ekonomi Dengesi, Uluslar arası Ekonomik İlişkiler, Büyüme ve kalkınma iktisadına giriş.

 

ISL-106 MATEMATİK-II (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Belirsiz İntegrale giriş İntegrasyon teknikleri Belirli İntegral Integrasyonun Uygulamaları Diferensiyel Denklemler Diferensiyel Denklemlerin Uygulamaları Sonsuz diziler ve Seriler Mclaurin, Taylor serileri ve Uygulamalar Vektörler ve Matrisler Determinantlar ve Denklem Sistemleri Çok katlı integraller Lineer Programlama Oyun teorisi Markov Sistemleri

 

KMU-105 SİYASET BİLİMİ (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Siyaset Bilimi içinde yer alan temel kavramlar incelenmektedir. Özellikle iktidar, siyasal iktidar, devlet kavramları üzerinde durulmaktadır. Çeşitli ideolojilerin devlet hakkındaki görüşlerine yer verilmektedir. Demokrasi kavramı ve demokrasi pratikleri anlatılmaktadır. Siyasal partiler, kamuoyu, baskı grupları ve sivil toplum kuruluşlarının demokrasinin gelişimi açısından önemine değinilmektedir.

 

ISL-102 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ-II (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 4

 

İşletme literatüründe kullanılan kavramlar, işletmenin kuruluş çalışmaları, işletme büyüklüğünün belirlenmesi, işletmelerin hukuksal sınıflandırılması, işletmeler arası anlaşmalar ve finansman, üretim, pazarlama, yönetim, insan kaynakları yönetimi ve araştırma-geliştirme fonksiyonlarından oluşmaktadır.

 

TUR-102 TÜRK DİLİ-II (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 2 (2-0)                            AKTS: 2

 

Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri; roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri; sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma.

 

KMU-205 BORÇLAR HUKUKU (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 3

Borçların genel hükümleri işlenmekte olup, borçlar kanunun 1-172 md. Hükümleri çerisinde kalan düzenlemesi, yasal sistematik doğrultusunda incelenmektedir. Temel kavramlar işlendikten sonra, borç kaynakları, sırası ile sözleşmeler, haksız fiiller ve nedensiz zenginleşmeler ele alınıp incelenmekte, borçların ifası, ifa ile ilgili problemler ve buna bağlı kavramlar ifa etmeme, kötü ifa ve geç ifa (Temerrüt) halleri, borçlunun sorumluluğu borçların sona ermesi ele alınmaktadır. Şartlı borçlar, müteselsil borçlar gibi özel durumlar ve borcun üçüncü kişilere ilgili bağlamında, borcun nakdi kurumları incelenmektedir.

2. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ

IKT-205 İKTİSAT TARİHİ-I (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Ekonomik problemlerin tanımlanması, Piyasa öncesi ekonomi, Piyasa toplumunun ortaya çıkışı, Endüstri devrimi, Endüstriyel teknolojinin etkileri, Büyük buhran, Devlet sektörünün yükselişi, Buhran sonrası iktisat okullarına genel bir bakış, Dönüşüm sorunu, Rasyonel beklentiler okulu, Reel devresel dalgalanmalar, Kurumcu iktisat, Evrimci okul. Avrupa’da modern kapitalizmin doğuşu, Kapitalizmin altın çağı, Kapitalizmin sorunlarla karşılaşması, Ekonomik hayatın küreselleşmesi, İdeolojiler: Liberal ve sosyalist öğreti, Toplumsal ekonomik sorunlar, Ekonomik hayatın küreselleşmesi, İdeolojiler: Liberal ve sosyalist öğreti, Toplumsal ekonomik sorunlar.

 

IKT-207 İSTATİSTİK VE OLASILIĞA GİRİŞ (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Giriş ve İstatistik Tanımlar, Verilerin Özetlenmesi, Sürekli verilerde frekans tablosu, Kesikli verilerde frekans tablosu, Yer Ölçüleri, Aritmetik ortalama, Tartılı Ortalama, Mod, Medyan, Frekans tablolarında yer ölçülerilerinin hesaplanması, Dağılış Ölçüleri, Değişim genişliği, varyans, standart sapma, standart hata, Varyasyon Katsayısı, Frekans tablolarında dağılış ölçülerinin hesaplanması.

 

IKT-203 MAKRO İKTİSAT-I (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Bu ders, özellikle milli gelir seviyesinin, fiyatların ve iş gücünün belirleyicileri üzerinde durarak öğrencilere temel makroekonomik kavramları açıklama amacını taşır. Enflasyon, işsizlik gibi güncel sorunları bu analiz çerçevesinde ele alır ve devletin ekonomik problemlerle ilgilenmek için elinde bulunan araçları, söz konusu araçların kısıtlarıyla analiz eder. Ders, milli gelir hesaplamaları, kısa ve uzun dönem toplam talep ve arz analizleri, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme gibi temel makroekonomik kavramları içermektedir.

 

IKT-201 MİKRO İKTİSAT-I (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Bu ders orta düzeyde mikroekonomi teori ve uygulaması içermektedir. Tüketici teorisi detaylı bir şekilde incelenecektir. Bu derste incelenecek olan konular şunlardır: bütçe kısıtı, tercihler, fayda, seçim, talep, Slutsky denklemi, satın alma ve satma, tüketici artığı, piyasa talebi, ve piyasada denge.

 

ISL-121 MUHASEBE-I (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 4

 

Dersler anlatım ve uygulama şeklinde interaktif bir tarzda yapılacaktır. Görsel sunumlar yardımıyla teorik bilgi ve örneklemeler yapıldıktan sonra uygulama çalışması gerçekleştirilecektir. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri beklenmektedir.

 

 

MLI-102 KAMU MALİYESİ (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 3

 

Ders, öğrencileri hükümetin ekonomiye müdahale araçları ve modelleriyle tanıştırmak için dizayn edilir. Orta Seviye Mikroekonomi ve Kamu Maliyesi öğrencilerin ilgili konuları kolaylıkla anlamalarına yardımcı olacaktır. Ders boyunca, tanımlarıyla başlayarak kamu mallarının, dışsallıkların, farklı tür kamu harcamalarının ve vergilerin ekonomi üzerindeki etkileri analiz edilecektir. Dahası, kamu harcamaları ve vergiler hakkındaki deneysel modeller analiz edilir ve öğrencilerin kendi deneysel modellerini oluşturmaları teşvik edilir.

 

ING-201 YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 3

 

Mesleki anlamda temel kavramları öğrenmek, mesleki konular ile ilgili çözümler yapmak, mesleki terminolojiyi yazma ve konuşmada kullanabilmek dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

2. SINIF BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ

IKT-206 İKTİSAT TARİHİ-II (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Ekonomik problemlerin tanımlanması, Piyasa öncesi ekonomi, Piyasa toplumunun ortaya çıkışı, Endüstri devrimi, Endüstriyel teknolojinin etkileri, Büyük buhran, Devlet sektörünün yükselişi, Buhran sonrası iktisat okullarına genel bir bakış, Dönüşüm sorunu, Rasyonel beklentiler okulu, Reel devresel dalgalanmalar, Kurumcu iktisat, Evrimci okul. Avrupa’da modern kapitalizmin doğuşu, Kapitalizmin altın çağı, Kapitalizmin sorunlarla karşılaşması, Ekonomik hayatın küreselleşmesi, İdeolojiler: Liberal ve sosyalist öğreti, Toplumsal ekonomik sorunlar, Ekonomik hayatın küreselleşmesi, İdeolojiler: Liberal ve sosyalist öğreti, Toplumsal ekonomik sorunlar.

 

IKT-202 MAKRO İKTİSAT-II (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Bu ders ulusal gelir hesapları adı verilen konunun öğrencilere anlatılmasıyla başlamaktadır. Daha sonra Keynesyen makroekonominin kapalı ekonomi versiyonu sabit fiyat (ISLM analizi) ve değişken fiyat (ADAS analizi) varsayımları altında ele alınmaktadır. Üçüncü olarak emek piyasası ve Phillips Eğrisi çalışılmaktadır. Bir sonraki aşamada, Keynesyen makroekonominin açık ekonomi versiyonuna geçilmekte ve MundellFleming analizi çalışılmaktadır. Son olarak, tüketim ve yatırım gibi bazı önemli makroekonomik değişkenler daha detaylı olarak ele alınmaktadır. Ders kapsamında ele alınan bazı önemli kavram ve konuların listesi aşağıdaki gibidir; Milli Gelir Hesapları, Gelir Harcama Dengesi, Çarpan Kavramı, Toplam talep toplam arz dengesi, Açık Ekonomi Dengesi, Tüketim, Yatırım, Enflasyon.

 

IKT-208 İSTATİSTİK VE OLASILIĞA GİRİŞ-II (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Giriş ve İstatistik Tanımlar, Verilerin Özetlenmesi, Sürekli verilerde frekans tablosu, Kesikli verilerde frekans tablosu, Yer Ölçüleri, Aritmetik ortalama, Tartılı Ortalama, Mod, Medyan, Frekans tablolarında yer ölçülerilerinin hesaplanması, Dağılış Ölçüleri, Değişim genişliği, varyans, standart sapma, standart hata, Varyasyon Katsayısı, Frekans tablolarında dağılış ölçülerinin hesaplanması.

 

IKT-204 MİKRO İKTİSAT-II (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Mikro İktisadın firma teorisi ile piyasa teorilerini içerir. Üretim fonksiyonu, eş-ürün eğrileri, maliyet fonksiyonu, firma dengesi, firmanın genişleme patikası, tam rekabetçi ve tekelci piyasalar, vergi-sübvansiyon-miktar kısıtlaması politikaları ayrıntılı olarak incelenir. Ayrıca; aksak rekabet, fiyat farklılaştırması, monopson ve faktör piyasaları gibi konular da ele alınmaktadır. Ders, etkinlik ve genel denge analizi ile sona erer.

 

ISL-122 MUHASEBE-II (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 4

 

Bu derste; muhasebenin gelişimi, temel muhasebe kavramları ve ilkeleri, bilanço ve temel muhasebe eşitliği, gelir tablosu, hesap kavramı ve mali nitelikli işlemlerini hesaplar üzerine etkileri, hesap planı, defterler ve belgeler, çift taraflı kayıt yöntemi konuları ele alınacaktır. Ayrıca, genel hatlarıyla muhasebe süreci, ticari mal hesabı kayıt yöntemleri (aralıklı ve sürekli envanter), katma değer hesaplarının işleyişi konuları üzerinde durulacaktır.

 

MLI-399 TÜRK VERGİ SİSTEMİ (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 3

 

Türk vergi sistemine genel bakış. Vergilerin sınıflandırılması. Gelir üzerinden alınan vergiler: Gelir vergisi, kurumlar vergisi. Harcamalar üzerinden alınan vergiler: Katma değer vergisi, gümrük vergisi vd. Servet üzerinden alınan vergiler: Veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi vd. Vergilerde vergi konusu, gelir unsurları, mükellefiyet şekilleri, indirimler, istisnalar ve muafiyetler. Vergilerde matrah, beyan, tarifeler, tarh ve tahsil. Vergi güvenlik önlemleri. Mahalli idare gelirleri.

 

ING-202 MESLEKİ YABANCI DİL-I (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 3

 

Alana ilişkin konu, kavram ve terimlerin İngilizce kullanımlarının öğretilmesi ve öğrencinin edindikleri İngilizce sunabilme becerisini kazanılması amaçlanmaktadır.

 

3. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ

IKT-321 EKONOMETRİ-I (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Bu ders ekonominin farklı alanlarındaki örnekleri kullanarak ampirik çalışmanın nasıl yapılacağını öğretir. Ayrıca farklı türdeki ekonomik veriler, bunların nasıl elde edileceği ve nasıl kullanılacağı üzerine odaklanır. Regresyon analizi, en küçük kareler yöntemi, basit ve genel klasik regresyon modeli, hipotez testleri, model kurma sorunları, ardışık bağımlılık, çoklu varyans, çoklu doğrusallık işlenecek konular arasındadır. Ampirik çalışmayı yapabilmek için bu derste EViews ekonometri paket programı kullanılacaktır.

 

ING-301 MESLEKİ YABANCI DİL-II (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Mesleki anlamda temel kavramların öğrenilmesi ve mesleki konular ile ilgili çözümler yapılır.

 

IKT-301 PARA TEORİSİ (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Bu derste para ve parasal konular açıklanır. Kambiyo tüm deneysel denklemler ve alıştırmalarla beraber gereğince sunulur. Tüm bankacılık işlemlerinin kapsam ve yapısı öğretilir ve örneklendirilir, ve derste ticari bankaların dış ticaretteki rolü üzerinde de önemle durulur.

 

IKT-303 ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Bu derste dış ticaret teorileri ve dış ticaret politikaları ele alınacaktır. Bu çerçevede Klasik ticaret teorileri, Neoklasik dış ticaret teorileri, Heckscher Ohlin analizleri, ticaret politikaları, korumacılık ve politik iktisat gibi konular da incelenecektir. Ayrıca tarifelerin, tarife dışı engellerin ve kotaların etkileri üzerinde durulacaktır. Ekonomik bütünleşme ve gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret gibi konular da bu derste ele alınacaktır.

 

ISL-299 SEÇMELİ-I: FİNANSAL YÖNETİM (Seçmeli)

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Bu derste finansın temel kavramları ve finansal tablo analiz uygulamaları ele alınmaktadır. Paranın zaman değeri, finansal varlık üzerindeki risk ve getiri kavramları ve analizleri bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.

IKT-305 SEÇMELİ-I: İKTİSADİ PLANLAMA TEKNİKLERİ (Seçmeli)

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Tarihsel süreç içerisinde ulusal planlama anlayışının geldiği noktayı ortaya koyup özelinde Türkiye'de planlama anlayışında yaşanan dönüşümler çerçevesinde planlamanın önemini tartışmaktır.

 

IKT-309 SEÇMELİ-I: KAMU EKONOMİSİ (Seçmeli)

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Kamu ekonomisinin konusu, amaçları, araçları, kamu harcamaları, kamu gelirleri, Vergiler. Vergilemenin amaçları, vergi tekniği, vergileme ilkeleri, vergilerin sınıflandırılması, gelir, gider ve servet vergileri, vergileme ve gelir dağılımı, vergileme. Ekonomik istikrar, vergileme ve iktisadi büyüme.

 

IKT-307 SEÇMELİ-I: SERMAYE PİYASALARI (Seçmeli)

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Tasarruf-yatırım ilişkisi, sermaye piyasasının finans kesimindeki yeri, önemi ve ekonomik yararları. Sermaye piyasasının yatırım ve temel finansman araçları: Tahvil, hisse senedi ve diğer finansal varlıklar. Sermaye piyasasının yardımcı kuruluşları: Aracı kurumlar, yatırım fonları ve ortaklıkları. İMKB'nın fonksiyonları, yapısı ve işleyişi. Temel ve teknik analiz yöntemlerinin tanıtılması.

 

IKT-311 SEÇMELİ-I: TARIM EKONOMİSİ (Seçmeli)

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Tarım ekonomisinin tanımı, kapsamı ve tarihsel gelişimi. Tarihte tarımsal faaliyetler ve Tarım Devrimi. Tarımda üretim faktörleri ve işlevleri. Tarımda ürün ve faktör piyasaları: Arz, talep ve fiyat oluşumu. Tarım işletmeleri ve kooperatifleri. Tarım politikaları: Teori ve Türkiye'deki uygulamalar. Tarım ve dış ticaret. Avrupa Birliği'nde ortak tarım politikası.

 

3. SINIF BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ

IKT-322 EKONOMETRİ-II (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Model Seçimi, Çoklu Doğrusal Bağıntı, Değişen Varyans, Otokorelasyon, Kukla Değişkenler, Eşanlı Denklem Modelleri 

 

ING-302 İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Öğrencilerin akademik ve mesleki yaşantılarında ihtiyaç duyacakları temel İngilizce bilgileriyle donatılması; dinlediğini ve okuduğunu anlama,  yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme becerilerinin orta düzeyde geliştirilmesi.

 

IKT-302 PARA POLİTİKASI (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Bu derste paranın makroekonomik etkilerinin teorik ve ampirik analizi üzerinde durulmaktadır. Para, kredi ve likidite gibi değişkenlerin gelir, istihdam, ekonomik büyüme ve enflasyon üzerindeki etkileri incelenecektir. Para politikasının amaçları, bu amaçlara ulaşmak için kullanılan metotlar ve bu metotların etkileri tartışılacaktır. Para politikasının uluslararası finansal sistemdeki işleyişi; finansal sistemin reel ekonomi ile bağı; para politikasının kanalları (para, banka kredisi ve bilanço kanalları); ve enflasyonun sebep ve sonuçları işlenecek konular arasındadır.

 

IKT-304 ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Bu ders, öğrencilere uluslararası parasal iktisadın temel ilkelerini tanıtır. İktisadi değişkenlerle uluslararası işlemler arasındaki ilişkileri makroekonomik bir çerçeveden inceler. Ders üç ana konu üzerine inşa edilmiştir. Birinci bölümde uluslararası parasal iktisadın temelleri, ikinci bölümde açık ekonomilerde makroekonomik politikalar ve son bölümde de uluslararası parasal anlaşmalar ele alınmıştır. Ayrıca, ödemeler dengesi bilançosu, döviz piyasaları, uluslararası finans piyasaları ve enstrümanları, sabit ve dalgalı döviz kuru sistemleri ve uluslararası parasal sistemler incelenecektir. 

 

IKT-308 SEÇMELİ-II: İŞ GÜCÜ PİYASALARI (Seçmeli) 

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

İşgücü piyasası kavramı, İşgücü piyasasına ilişkin temel kavramlar, işgücü piyasasına ilişkin veri kaynakları, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) sayfasından veri derleme, elde edilen verilerin analizi için Excel ve paket programların nasıl kullanacağı dersin temel içeriğini oluşturmaktadır.

 

IKT-202 SEÇMELİ-II: KIYMETLİ EVRAKLAR HUKUKU (Seçmeli)

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Dersin amacı ve içeriği hakkında genel bilgiler; dersin işlenme metodu hakkında bilgi verilmesi; öğrencilere dersin işlenişi ile ilgili materyallerin verilmesi, Kıymetli Evrak Hukukunun Genel Esasları

 

IKT-312 SEÇMELİ-II: ULUSLARARASI PARA SİSTEMLERİ (Seçmeli)

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Uluslararası para sistemleri, altın standardı rejimi, Bretton Woods sistemi, IMF, Bretton Woods sisteminin çöküşü, Avrupa Para Birliği, döviz piyasaları, uluslararası sermaye Akımları.

 

IKT-306 SEÇMELİ-II: YENİLİK EKONOMİSİ (Seçmeli)

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Bilim ve teknoloji ilişkisi. Sanayi devrimi. Yeniliğin mikro iktisadı ve makro iktisadı. Kamu da yenilik. Uluslar arası yenilik sistemleri. Ulusal yenilik sistemleri. Bölgesel yenilik sistemleri. Dünyada ve Türkiye’de yenilik

 

IKT-310 SEÇMELİ-II: KONJONKTÜR TEORİLERİ (Seçmeli)

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Konjonktürel dalgalanmalar/çevrimler; Enflasyon ve işsizlik dinamikleri, Ekonomik büyümeyi anlamak; Geleneksel konjonktür teorileri: Klasik-Keynes tartışması, Keynesçiliğe karşı Monetarizm, Arz -yanlı iktisat, Yeni politik iktisat, Modern konjonktür teorileri: Yeni Neo klasik iktisat, Reel konjonktür teorisi, Yeni Keynesçi konjonktür teorisi, Politik konjonktür teorileri; Makroekonomik politika tartışmaları: İstikrar felaketleri: Ampirik bulgular; Radikal politik iktisat; Büyüme ve konjonktürel dalgalanmalar, Büyümenin kaynakları ve Sürdürülebilir büyüme: Stilize olgular; Büyüme mucizeleri: Ampirik bulgular; İstikrar ve büyüme: Dersler ve deneyimler.

 

4. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ

IKT-405 BELİRSİZLİK İKTİSADI (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

Karar sorunu, risk altında iktisadi karar, belirsizlik altında iktisadi karar, rekabet altında karar ve oyun teorisi, beklenen fayda yaklaşımı.

IKT-421 İKTİSADİ ANALİZ TARİHİ (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Ders öğretim üyesi tarafından anlatılacak olup öğrencilerin derse aktif katılımları sağlanmaya çalışılacaktır.

 

IKT-403 İKTİSAT POLİTİKASI (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

İktisadi düşünceler tarihine yaklaşım sorunsalı, bazı metodolojik tartışmalar, Merkantilizm, Fizyokrasi. Klasik iktisadi analiz: Smith, Ricardo ve Mill, Marx’ın iktisadi analizi, Neo-klasik teori, Keynes, Keynes sonrası iktisadi analiz.

IKT-407 KALKINMA İKTİSADI VE POLİTİKASI (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Bu ders ekonomik gelişme süreci üzerine geliştirilen güncel karşılaştırmalı ve kuramsal bir çerçeve sunar. Böylece öğrenciler tasarruf ve yatırım, yoksulluk ve eşitsizlik, göç, enformel sektör, dışsallık, çevre, beşeri sermaye ve kurumsal yönetişim gibi ana meseleleri detaylı bir analize tabi tutabilirler

 

IKT-409 SEÇMELİ-III: BÖLÜŞÜM TEORİSİ (Seçmeli)

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Bölüşümün önemi, Çeşitli bölüşüm kategorileri, İktisadi teoriler ve bölüşüm: Klasiklerden post-Keynesyenlere. Bölüşüm ve İktisadi Politikalar, Türkiye’de bölüşüm: 1960-2000, Dünya’da bölüşüm: 1960-2000.

 

IKT-417 SEÇMELİ-III: İKTİSADİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (Seçmeli)

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Metodoloji nedir? Mikro iktisatta tümevarım örnekleri, makro iktisatta tümdengelim örnekleri. Pozitivizim ve iktisat, Postmodernizm ve İktisat gibi konu başlıkları ele alınacaktır.

 

IKT-413 SEÇMELİ-III: KÜRESEL EKONOMİ POLİTİK (Seçmeli)

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Sosyal bilimlerde teorik çerçeve, KPE'de geleneksel bakış açıları (Liberalizm, Merkantilizm, Eleştirel Yaklaşım), Dünya ekonomisinin gelişim çizgisi, KPE'de küresel ilişkileri düzenleyen yapılar (uluslararası üretim, finans, güvenlik, bilgi ve teknoloji), Gelişme sorunsalı, Geleceğe yönelik temel senaryolar, KPE ve Türkiye

 

IKT-415 SEÇMELİ-III: OSMANLI İKTİSAT TARİHİ (Seçmeli)

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

İktisat tarihinde yöntem. Selçuklu öncesi iktisat tarihi. Selçuklu ekonomisinin esasları. Osmanlı ekonomisinin tarihi ve kültürel temelleri. Osmanlı'da sosyal ve ekonomik yapı. Devlet maliyesi. Tımar ve vakıf düzeni. Esnaf birlikleri. Para ve finansman sistemleri. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik kurumları.

 

IKT-411 SEÇMELİ-III: SANAYİLEŞME VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Seçmeli)

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

Tarihsel bakış açısıyla Sanayi Devrimi’nden günümüze sanayileşme, sanayileşme stratejileri, oluşumu, gelişimi ve etkileri, ithal ikameci ve ihracata yönelik sanayileşme stratejileri, yeni korumacılık ve gelişmekte olan ülkelerin sanayi malları ihracatı üzerindeki etkileri, uluslararası borç krizi, oluşumu, gelişimi ve etkileri.

4. SINIF BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ

IKT-406 BÜYÜME TEORİSİ VE ÇEVRE EKONOMİSİ (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Büyüme ve gelişmenin anlamı, Harrod-Domar Modeli, Neo-Klasik üretim Fonksiyonun özellikleri, Solow Modeli, AK modeli, içsel büyüme modeline giriş, Arrow modelleri.

 

IKT-404 MAKRO İKTİSADİ MODELLER (Zorunlu)    

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

İktisat politikası tanımı, amaçları ve araçları, maliye politikasının etkinliğine ilişkin tartışmalar, maliye politikasının amaçları, araçları ve sınırları, ekonomik istikrar ve otomatik stabilizatörler, Beklentiler Okulu, Philips Eğrisi ve hipotezi, Keynesyen, Parasalcı model, Yapısalcı model, Arz Yönlü İktisat, Yeni-Klasik İktisat, Yeni-Keynesyen modellerin politika önermeleri ve sonuçlar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik istikrar, Heterodoks ve Ortodoks istikrar politikaları.

IKT-402 TÜRKİYE EKONOMİSİ (Zorunlu)     

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Bu derste ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı İmparatorluğu’ndan devraldığı ekonomik alt yapı, Cumhuriyetin kuruluş yılları iktisat politikaları, İzmir İktisat Kongresiyle belirlenen ekonomi politikaları, 1929 dünya ekonomik krizinin Türkiye ekonomisinin üzerine etkileri, 1930'lu yıllarda başlayan devlet eliyle sanayileşme dönemi incelenir. Devamında, 1950'li yılların ekonomi politikaları, 1960’da başlayan planlı kalkınma dönemi, 1980 sonrası ekonomik gelişmeler ve 2008 küresel krizinin Türkiye ekonomisi üzerine etkileri ele alınır. Dersin son haftalarında ise geçmişten bugüne Türkiye ekonomisinin genel çerçevesi çizilerek öğrencilerle Türkiye ekonomisinin geleceği tartışılır.

 

IKT-416 SEÇMELİ-IV: BÖLGESEL İKTİSAT (Seçmeli)

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

Ekonomik düşüncede alansal analiz: kavramlar ve teoriler, bölge planlaması, bölgesel dengesizlik, bölgesel gelişme politikası, Türkiye'de çeşitli ülkelerde bölgesel dengesizliği giderici politikalar, Türkiye AB süreci ve bölgesel kalkınma ajansları.

KMU-398 SEÇMELİ-IV: İCRA İFLAS HUKUKU (Seçmeli)

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Bu derste öncelikle temel icra organları tanıtılacaktır. Bundan sonra genel olarak takip yolları üzerinde durulacaktır. Bu takip yolları en başta ilamlı ve ilamsız takip olarak ayrılmaktadır. Ders kapsamında her başlık altındaki özel takip yollarına değinilecektir. İcra dairelerin çalışma prensipleri ve yöntemleri de ele alınacaktır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler icra dairesinin işleyişi hakkında temel bilgilerle donanmış olacaktır.

 

IKT-412 SEÇMELİ-IV: TÜRKİYE’NİN GÜNCEL İKTİSADİ SORUNLARI (Seçmeli)

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Türkiye’deki güncel ekonomik sorunlar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Küreselleşme süreci ve küresel dünyanın makro ve mikro düzeydeki sorunları, Türkiye ekonomisinde karşılaşılan ekonomik sorunlar ve bu sorunların nedenleri, çözümleri.

 

IKT-410 SEÇMELİ-IV: ULUSLARARASI BİRLEŞMELER KURAMLARI VE UYGULAMALARI (Seçmeli)

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Uluslararası iktisadi birleşme kavramı. Dünya ticaretinin serbestleştirilmesi: Evrensel yaklaşım, bölgesel yaklaşım. Gümrük birliğinin ekonomik etkileri. İktisadi birliğin analizi. Kutuplaşma teorisi. Avrupa Birliği ve sağlanan gelişmeler. Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri. Gümrük birliğinin Türk ekonomisi üzerindeki etkileri. Dünyadaki diğer ekonomik birleşmeler.

 

IKT-408 SEÇMELİ-IV: ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ (Seçmeli)

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Bu dersin sonunda öğrenciler aşağıdaki konuları kavramış ve öğrenmiş olacaktır. Uluslararası piyasalar: para ve sermaye piyasası ayrımını, döviz kuru sistemleri ve para politikası ilişkisini, kısa, orta ve uzun vadeli sermaye hareketleri farkı ve önemi, finansal entegrasyon teorilerini, uluslararası finansal kuruluşları ve önemini, uluslararası sermaye hareketlerinin dünya ekonomilerine ve Türkiye ekonomisine etkileri ele alınacaktır.

 

IKT-414 SEÇMELİ-IV: YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Seçmeli)

Kredi (Teorik-Uygulama): 3 (3-0)                            AKTS: 5

 

Yatırım ve proje kavramları, yatırım türleri, basit faiz, bileşik faiz, birikimli bileşik faiz, birikimli gelecekteki değer, iskonto oranı, paranın zaman değeri, bugünkü değer, sermaye maliyeti, dışsallıklar ve gölge fiyatı, yatırım projelerinin hazırlanması, talep tahmini, kuruluş yeri seçimi, yatırım ve işletme dönemi finansal tabloların hazırlanması ve bu tablolar temelinde yatırımın girişimci ve ülke ekonomisi açısından değerlendirme yöntemleri.