Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İşletme Bölümü ilk kez 2012- 2013 eğitim öğretim döneminde öğrenci kabulüne başlamıştır. İşletme Bölümü’nün amacı, özel sektör ve kamu kuruluşlarının değişen ihtiyaçlarına uyumlu, etkili kararlar verebilen, çağdaş düşünce yapısına sahip, topluma ve çevreye karşı duyarlı, sürekli gelişimi ilke edinen, dinamik ve yenilikçi yönetici adayları yetiştirmektir. İşletme Bölümü; yakın geleceğin çağdaş yöneticisinin yönetim becerilerini geliştirip temel görevdeki başarı birikimini arttırmayı hedeflemektedir. Programdan mezun olacak öğrenciler, girişimci, yönetici ve yenilikçi birer çalışan olarak iş hayatında kendilerine yer bulabileceklerdir.
Bu amaçla işletme bölümü öğrencileri, dört yıllık lisans programının birinci yılında, öğrencilerimiz, temel işletme kavramlarıyla tanıştırılmakta ve daha sonraki yıllarda alacakları derslerin altyapısı oluşturulmaktadır. Ayrıca, yabancı dil ve bilgisayar teknolojisini kullanma becerileri geliştirilmektedir.
İkinci yılda, işletme yönetiminin çağdaş dünyadaki yeri sunulmakta, işlevsellik özellikleri ve niteliksel karar verme teknikleri geliştirilmektedir.
Üçüncü yılda, seçmeli derslerin de katılımıyla pazarlama, finans, muhasebe, yönetim, insan kaynakları, üretim yönetimi gibi alanlara ağırlık verilerek, işletme yönetiminin bütünselliği ortaya konmakta ve öğrencilerimizin seçtikleri dersler aracılığıyla yönetim, araştırma, çözümleme ve yönetsel becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.
Dördüncü yılda yönetimde ve işletmecilikte güncel yaklaşımlara ilişkin bilgiler verilmekte, ahilik konusunda kapsamlı bir bakış açısı geliştirilmektedir. Ayrıca,  araştırma yöntem ve tekniklerine hakim mezunlar yetiştirmek amacıyla her öğrencimiz ilgi duyduğu bir konuda bitirme tezi hazırlanmaktadır.
Bölümümüz mezunları aldıkları eğitim programının çerçevesi gereği, kamu ve özel sektör olsun her türlü örgütte iş bulma olanağına sahiptirler. Mezuniyet sonrası akademik kariyerin yanı sıra, kamu ve özel sektör kuruluşlarında müfettişlik, uzmanlık, bankacılık, denetmenlik, mali müşavirlik, finansal danışmanlık, pazarlama sorumlusu/müdürü, müşteri ilişkileri departmanı sorumlusu, satış temsilcisi, üretim planlamacılığı, insan kaynakları uzmanlığı, yöneticilik, yönetim danışmanlığı vb. görevler bölümümüz mezunlarının istihdam edildiği bazı pozisyonlar arasında gösterilebilir.