Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Uluslararası İlişkiler Bölümü, uluslararası ilişkiler alanına uzman yetiştiren bir birimdir. Lisans programını bitirenlere “Ahi Evran İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Diploması” verilir. Uluslararası İlişkiler Bölümü, eğitim ve öğretimine 2009 yılının Eylül ayında başlamıştır. 2010 yılında ise İkinci Öğretim Programımız hayata geçirilmiştir. Bölümümüzde 2 Profesör,1 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 4 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak gerçekleştirilen Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programlarındaki derslerin büyük çoğunluğunu bölüm öğretim üyeleri vermektedir.
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğrencilere uluslararası ilişkilerin tarihi, uluslararası sistemin işleyişi, hukuksal çerçevesi, sistemin birimleri olan devletlerin birbirleriyle ilişkileri, sistemin ekonomik yapısı ve uluslararası sistem içinde Türkiye’nin yeri ile dış ilişkileri ağırlıklı olarak öğretilmektedir. Bu temel derslerin yanında, uluslararası sistemin çeşitli bölgelerinin ayrıntılı incelenmesine, sistemde etkili olan büyük güçlerin dış politika özelliklerine ve uluslararası örgütlere yer verilmektedir. İlk yıl diğer bölümlerle ortak alınan verilen dersler çoğunluktayken, ikinci yıldan itibaren meslek dersleri ağırlık kazanmaya başlar. Son iki yıl ise bölüm meslek dersleri büyük bir yoğunluk kazanır.
Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları hem kamu sektöründe hem de özel sektörde iş imkanına sahiptirler. Bölümden mezun olanlar, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları gibi kamu kurum ve kuruluşlarında uluslararası ilişkiler uzmanı olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca özel ticari şirketler, medya, uluslararası kurumlarda iş imkanı bulabilmektedirler.