1-      -FR - 001 Askerlik Durumu Beyan Formu

2-      -FR - 002 Belge Talep Formu

3-      -FR - 003 Değişim Programları Not Dönüşüm Formu

4-      -FR - 004 Ders İntibak - Muafiyet Formu(Yatay Geçiş-Dikey Geçiş)

5-      -FR - 005 Ders Kayıt Formu

6-      -FR - 006 Yatay Geçiş Muafiyet Başvuru Formu

7-      -FR - 007 Ders Müfredat-Planı Formu

8-     -FR - 008 Ders Tanıtım Formu

9-      -FR - 009 Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yazokulu Programlarından Ders Alma Başvuru Formu

10-  -FR - 010 Genel İstek Formu

11-  -FR - 011 Haftalık Ders Programı Formu

12-  -FR - 012 Katkıpayı-Öğrenim Ücreti İade Formu Yerine -FR - 316 Öğrenci Harç Düzeltme ve İade Belgesi Formu

13-  -FR - 013 Not Düzeltme Formu

14-  -FR - 014 Ön Kayıt Öğrenci Bilgi Formu

15-  -FR - 015 Öğrenci Burs Destek Başvuru Bilgi Formu

16-  -FR - 016 Öğrenci Disiplin Cezası Bilgi Formu

17-  -FR - 017 Öğrenci İlişik Kesme Formu

18-  -FR - 018 Öğrenci Pasaport Talep Formu

19-  -FR - 019 Öğrenci SGK Bilgi Formu

20-  -FR - 020 Öğrencinin Ders Değerlendirme Anketi Formu

21-  -FR - 023 Kurum İçi Yatay Geçişlerde Kayıt Sildirme Formu

22-  -FR - 036 Demirbaş Tutanağı Formu

23-  -FR - 044 Eğitim Katılım Listesi Formu

24-  -FR - 045 Mal Bildirim Formu

25-  -FR - 046 Sınav Sonuç Tutanağı Formu

26-  -FR - 052 Öğretim Görevlisi Görevlendirme Formu (31. Madde Kapsamında)

27-  -FR - 057 Hizmet-Görev Durum Belgesi Talep Dilekçesi

28-  -FR - 058 Yıllık İzin Formu

29-  -FR - 059 Mazeret İzin Formu

30-  -FR - 060 Personel İlişik Kesme Formu

31-  -FR - 061 Aile Yardım Formu 

32- -FR - 062 Hususi-Hizmet Pasaport Dilekçesi

33-  -FR - 063 Aile Durumu Bildirimi Formu 

34-  -FR - 064 Emeklilik Dilekçesi

35-  -FR - 065 Üniversite Kimlik Kartı Talep Formu

36-  -FR - 070 Personel Nakil Bildirim Formu

37-  -FR - 075 Etkinlik Talep Formu

38-  -FR - 079 Temizlik Takip  Formu

39-  -FR - 081 Ambar Takip Kartı

40-  -FR - 085 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İş Talep Formu

41-  -FR - 089 Harcama Talimatı

42-  -FR - 090 Muayene Komisyon Tutanağı

43-  -FR - 091 Piyasa Araştırma Tutanağı 

44-  -FR - 094 Onay Belgesi

45-  -FR - 095 Teklif Mektubu

46-  -FR - 101 Ders Yükü Formu 

47-  -FR - 102 Ders Telafi Programı Formu

48-  -FR - 103 Tek Ders Sınav Talep Formu

49-  -FR - 104 Yatay Geçiş Başvuru Formu

50-  -FR - 105 Zorunlu Ortak Ders Muafiyet Sınav Formu

51-  -FR - 106  Burs Başvurusu Öğrenci Tanıtım Formu

52-  -FR - 107 Sınav Kağıdına İtiraz (Maddi Hata) Formu

53-  -FR - 108 Mazeret Sınav Başvuru Formu

54-  -FR - 109 Kayıt Sildirme İsteği Formu

55-  -FR - 110 Gezi Talep Formu

56-  -FR - 111 Mazeretli Ders Kaydı Formu

57-  -FR - 112 Sınav Evrakı Arşiv Teslim Formu

58- -FR - 113 Diploma Kayıp Formu

59-  -FR - 114 Üstten Ders Alma Formu

60-  -FR - 115 Ders Kaydını Düzeltme Formu

61-  -FR - 116 Ders Çakışması Formu

62-  -FR - 117 Öğrenime Ara verme Talep Formu

63-  -FR - 118 Dikey Geçiş Ders Muafiyet Başvuru Formu

64-  -FR - 119 Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Seviye Belirleme

65-  -FR - 120 Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı

66-  -FR - 121 Bilgi İşlem Destek Talep Formu

67-  -FR - 124 Öğrenci Temsilciliği Başvuru Formu

68-  -FR - 125 39. Madde (BAP KAPSAMINDA VE NORMAL) Gorevlendirme Formları

69-  -FR - 140 Yurt İçi Ve Yurt Dışı Görevlendirme Talep Formu

70-  -FR - 141 Yurtiçi-Yurtdışı Geçiçi Görev Yolluğu Bildirimi

71-  -FR - 159 Kartlı Geçiş Sistemi Formu

72-  -FR - 160 Öğrenci E-Posta Talep Formu

73-  -FR - 161 Plaka Tanıma Talep Formu

74-  -FR - 177 Toplantı Karar Tutanağı Formu

75-  -FR - 215 Personel Günlük-Saatlik  İzin Formu

76-  -FR - 227 Genel Amaçlı Tutanak

77-  -FR - 230 Ücretsiz Yemek Bursu Başvuru Formu

78-  -FR - 233 İş Talep Formu

79-  -FR - 236 Şirket  Personeli  Günlük  İzin Formu-FR-238 Kullanılacaktır.

80-  -FR - 237 Şirket Personeli Saatlik İzin Formu-FR-238 Kullanılacaktır.

81-  -FR - 238 Şirket Personeli Yıllık İzin Formu

82-  -FR - 272 Öğretim Elemanı Ders Programı Formu 

83-  -FR - 273 Kurul Toplantıya Çağrı Yazısı Formu

84-  -FR - 274 Yönetim Kurul Kararı Formu

85-  -FR - 275 Disiplin Kurul Kararı Formu

86-  -FR - 276 Görev Süresi Uzatma ( Araştırma Görevlisi ) Formu

87-  -FR - 278 Öğretim Elemanı 40/a Maddesi İle Ders Görevlendirme Formu

88-  -FR - 290 Birim Ödenek Talep Formu

89-  -FR - 292 Harcama Yetkisi Devir Belgesi Formu

90-  -FR - 303 Ekders Raporlu İzinli Durum Gösteren Lİste Formu

91-  -FR - 305 Hastalık İzni Onay Belgesi Formu

92-  -FR - 307 Toplantı Gündem ve Katılım Formu

93-  -FR - 308 İlgili Makama (Görev Durum Belgesi)

94-  --FR - 311 Öğretim Elemanı El Programı (FR- 272 Kullanılacaktır.)

95-  -FR - 312 Öğrenci Belgesi Formu

96-  -FR - 313 Öğrenci Not Belgesi

97-  -FR - 314 Askerlik Durum EKC2 Belgesi

98-  -FR - 314 Askerlik Durum EKC2 Belgesi

99-  -FR - 318 Öğrenci Harç İadesi Talep Formu

100-  -FR - 319 Kamu Görevlileri Etik Sözleşme Formu

101-  -FR - 345 Yatay Geçiş Kapsamında Değerlendirmeye Alınan  Öğrencilerin Listesi

102- -FR - 346 Akademik Takvim

103- -FR - 355 Satın Alma İhtiyaç Bildirim Formu (Dış Kaynağa Alınacaktır.)

104--FR - 363 Öğretim Elemanı Ders İçeriği Formu

105- -FR - 364 Kurul Kararı Formu İptal Eidilmiştir. (FR- 274 Kullanılacaktır.)

106- -FR - 365 Öğrenci Bilgi Formu

107- -FR - 366 Öğrenci Not Döküm Tablosu (Mezuniyet Transkript)

108--FR - 391 BAP Araştırma Projeleri Başvuru Formu

109- -FR - 400 Açılacak Bölüm Program Müfredat ve Ders İçerikleri Formu

110--FR - 423 Öneri - İstek ve Memnuniyet Formu

111- -FR - 441 Tebliğ Tebellüğ Belgesi Formu

112- -FR - 442 Resmi Yazı Duyuru Formu

113- -FR - 446 Bilgisayar-Yazıcı Talep Formu

114- -FR - 459 Malzeme Talep Formu

115- -FR - 466 Sınav Programı Formu

116--FR - 467 Toplantı Çağrı Formu 

117--FR - 469 Öğretim Üyesi Ders Dağılım Formu

118--FR - 481 (Yatay Geçişler İçin)Bölüm/Program Ders Müfradatı Ders İçerik Formu

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu