Süreçler,

 

 

1.0 Eğitim ve Öğretimi Yönetmek

1.1 Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi

1.1 Eğitim ve Öğretim Tasarımının Yönetimi Performans Parametreleri

1.1 Eğitim ve Öğretim Tasarımının Yönetimi Performans İzleme 

1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi

1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi Performans Parametreleri

1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi Performans İzleme

1.3 Eğitim-Öğretimin İzlenmesi Ve Değerlendirilmesinin Yönetimi

1.3 Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi Performans Parametreleri

1.3 Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi Performans İzleme

1.4 Mezun İlişkilerinin Yönetimi

1.4 Mezun İlişkilerinin Yönetimi Performans Parametleri

1.4 Mezun İlişkilerinin Yönetimi Performans İzleme 

 

 

İş Akışları,

 

 

 

--- İA-001-Başbakanlık İletişim MERKEZİ (Bimer)  İş Akışı

--- İA-002-Gelen Evrak İş Akışı

--- İA-003-Giden Evrak İş Akışı

--- İA-004-Disiplin Kurulu İş Akışı

--- İA-005-Senato İş Akışı

--- İA-006-Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Hazırlanması İş Akışı

--- İA-007-Doküman Hazırlama İş Akışı

--- İA-008-Satın Alma İş Akışı

--- İA-009-Doğrudan Temin Usulü İle Mal-Hizmet Alımı İş Akışı

--- İA-010-Yönetim Kurulu İş Akışı

--- İA-011-İptal-İhdas İş Akışı

--- İA-012-İdari Personel Tenkis-Tahsis İş Akışışı

--- İA-013-Öğretim Elemanlarının Naklen Atama İş Akışı

--- İA-014-Öğretim Elemanlarının Açıktan Atama İş Akışı

--- İA-015-1416 sayılı Kanun uyarınca MEB Hesabına Üniversitemiz ve Diğer Üniversiteler Adına Giden Öğrencilerin Atanması Hk. İş Akışı

--- İA-016-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı İş Akışı

--- İA-017-2547 S.K. 35. Maddesi Uyarınca Üniversitemize Gelen Öğretim Elemanları İş Akışı

--- İA-018-2547 S.K. 35. Maddesi Uyarınca Üniversitemizden Giden Öğretim Elemanları İş Akışı

--- İA-019-Süreli Atanan Öğretim Elemanlarının Yeniden Atama İş Akışı

--- İA-020-Kpss Atamaları İş Akışı

--- İA-021-Öğretim Elemanlarının Naklen Ayrılma İş Akışı

--- İA-022-Emeklilik İşlemleri İş Akışı

--- İA-023-2547 S.K. 39.MD.Göre Görevlendirme İş Akışı (Uzun Süreli)

--- İA-024-2547 S.K. 40-a-c-d ve 31. Maddelerine Göre Görevlendirme İş Akışı

--- İA-025-2547 SK 40b Maddesine Gere Görevlendirme İşlemleri İş Akışı

--- İA-026-2547 S.K.33.Mad.Göre Yurtdışı Görevlendirilmesi İş Akışı

--- İA-027-2547 S.K.38.Maddesi Görevlendirme İş Akışı

--- İA-028-İdari Personelin Naklen Atanması İş Akışı

--- İA-029-Araçlı Ziyaretçi Kabulü İş Akışı

--- İA-030-Yaya Ziyaretçi İş Akışı

--- İA-031-Araç Bakım Onarım İş Akışı

--- İA-032-Yapı İşleri Bakım Onarım İş Akışı

--- İA-033-Geçici Kabul İş Akışı

--- İA-034-Hakediş Hazırlama İş Akışı

--- İA-035-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Yapılacak İhale İşlemleri İş Akışı

--- İA-036-İl Dışı Araç Görevlendirme İş Akışı

--- İA-037-İş Yeri Teslim İş Akışı

--- İA-038-Kesin Hakediş Hazırlama İş Akışı

--- İA-039-Kesin Kabul İş Akışı

--- İA-040-Keşif İş Akışı

--- İA-041-Peyzaj Bakım İş Akışı

--- İA-042-Proje Yapım İş Akışı

--- İA-043-BAP Satın Alma İş Akışı

--- İA-044-Ahi Evran Haber Dergisi Hazırlama İş Akışı

--- İA-045-Ahi Evran Kampüs Gazetesi Hazırlama İş Akışı

--- İA-046-Avans Talep İş Akışı

--- İA-047-Eğitim, Sempozyum ve Seminer Düzenleme İş Akışı

--- İA-048-Ek Ödeme İş Akışı

 

--- İA-049-Mal ve Hizmet İş Akışı

 

--- İA-050-Adli Davalar Süreci İş Akışı

 

--- İA-051-İdari Davalar Süreci İş Akışı

 

--- İA-052-Basılı Yayın Satın Alma İş Akışı

 

--- İA-053-Elektronik Yayım Alımı İş Akışı

 

--- İA-054-İlişik Kesme İş Akışı

 

--- İA-055-Kütüphanelerarası Ödünç Süreci İş Akışı

 

--- İA-056-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Oryantasyon İş Akışı

 

--- İA-057-Ödünç Verme Süreci İş Akışı

 

--- İA-058-Salon Hizmetleri Süreci İş Akışı

 

--- İA-059-Süreli Yayın Satın Alım Süreci İş Akışı

 

--- İA-060-Süreli Yayınlar Teknik İşlemler İş Akışı

 

--- İA-061-Kitap Teknik İşlemler İş Akışı

 

--- İA-062-TUBESS Tez Sağlama İş Akışı

 

--- İA-063-Kütüphane Üyelik İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-064-Kütüphane Yıllık Sayım İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-065-Lojman Giriş Çıkış İş Akışı

 

--- İA-066-Sivil Savunma Planı İş Akışı

 

--- İA-067-Afiş Asma İş Akışı

 

--- İA-068-Bina ve Salon Tahsisi İş Akışı

 

--- İA-069-Stand Açma İş Akışı

 

--- İA-070-Temizlik İşleri İş Akışı

 

--- İA-071-Birim Açma İş Akışı

 

--- İA-072-Bölüm Program Açma İş Akışı

 

--- İA-073-Çift Anadal Programı Açılması İş Akışı

 

--- İA-074-Yandal Programı Açılması İş Akışı

 

--- İA-075-Yazokulu Açılması İş Akışı

 

--- İA-076-Akademik Takvim İş Akışı

 

--- İA-077-Lisansüstü Programlar İçin Kontenjan Belirleme İş Akışı

 

--- İA-078-Ders Müfredatı İş Akışı

 

--- İA-079-Uzmanlık Alan Dersi Açılması İş Akışı

 

--- İA-080-Haftalık Ders Program ve Dağılımı İş Akışı

 

--- İA-081-Anket Yapılması İş Akışı

 

--- İA-082-Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yazokulu Programlarından Ders Alma İş Akışı

 

--- İA-083-Doktora Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı

 

--- İA-084-Sanatta Yeterlilik Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı

 

--- İA-085-Tıp Bilimlerinde Doktora Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı

 

--- İA-086-Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt İş Akışı

 

--- İA-087-Lisansüstü Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı

 

--- İA-088-Bilimsel Hazırlık Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı

 

--- İA-089-Lisansüstü Programlara Özel Öğrenci Kabulü İş Akışı

 

--- İA-090-Özel Yetenek Sınavlarıyla Öğrenci Kabulü İş Akış

 

--- İA-091-Önlisans-Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü İş Akışı

 

--- İA-092-Önlisans ve Lisans Programlarına Kesin Kayıt İş Akışı

 

--- İA-093-Dikey Geçişle Kesin Kayıt Yaptıranların İntibak İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-094-Öğrenci Katkı Payı Öğrenim Ücretleri İş Akışı

 

--- İA-095-Öğrenci Katkı Payı Öğrenim Ücreti İadesi İş Akışı

 

--- İA-096-Öğrenci Burs Destek İş Akışı

 

--- İA-097-Öğrenime Ara Verme (Kayıt Dondurma) İş Akışı

 

--- İA-098-Öğrenci Temsilciliği Seçimleri İş Akışı

 

--- İA-099-Lisansüstü Programlarda Tez Danışmanı Atanması İş Akışı

 

--- İA-100-Öğrencilere Akademik Danışmanı Atanması İş Akışı

 

--- İA-101-Ders Kayıt İş Akışı

 

--- İA-102-Yazokulu Ders Kayıt İş Akışı

 

--- İA-103-Ders Ekleme Bırakma-Mazeretli Ders Kayıt İş Akışı

 

--- İA-104-Lisansüstü Programlar Ders Muafiyet İş Akışı

 

 
--- İA-105-Önlisans Lisans Programları Ders Muafiyet İş Akışı

 

--- İA-106-Hazırlık Eğitimi Muafiyeti İş Akışı

 

--- İA-107-Hazırlık Eğitimi Yeterlilik Sınavı İş Akışı

 

--- İA-108-Hazırlık Eğitimi Seviye Belirleme İş Akışı

 

 

--- İA-109-Ortak Zorunlu Ders Muafiyet Sınavı İş Akışı

 

--- İA-110-Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş İş Akışı

 

--- İA-111-Önlisans Lisans Programlarına Yatay Geçiş ile Gelen İş Akışı

 

--- İA-112-Önlisans Lisans Programlarından Yatay Geçiş ile Giden İş Akışı

 

--- İA-113-Önlisans ve Lisans Özel Öğrenci Olarak Gelenler İş Akışı

 

--- İA-114-Özel Öğrenci Olarak Gidenler İş Akışı

 

--- İA-115-Değişim Kapsamında Gelen Öğrenciler İş Akışı

 

--- İA-116-Değişim Kapsamında Giden Öğrenciler İş Akışı

 

--- İA-117-Askerlik Durum-EKC2 Belgesi İş Akışı

 

--- İA-118-Not Durum Belgesi İş Akışı

 

--- İA-119-Onaylı Ders İçerikleri İş Akışı

 

--- İA-120-Öğrenci Belgesi İş Akışı

 

--- İA-121-Pasaporta İlişkin Belge

 

--- İA-122-Öğrenci Kimliği İş Akışı

 

--- İA-123-Öğrenci Kimlik Bilgilerinde Değişiklik İş Akışı

 

--- İA-124-Mezuniyet Belgesi Düzenleme İş Akışı

 

--- İA-125-Geçici Nitelikteki Mezuniyet Belgesi Düzenleme İş Akışı

 

--- İA-126-Mezuniyet Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi İş Akışı

 

--- İA-127-Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-128-Sınav Programları İş Akışı

 

--- İA-129-Ek Sınavlara Katılma İş Akışı

 

--- İA-130-Sınav Sonuçlarının ÖİBS İşlenmesi İş Akışı

 

--- İA-131-Sınav Sonucuna İtiraz İş Akışı

 

--- İA-132-Öğrenci Stajları İş Akışı

 

--- İA-133-Öğrenci Staj Muafiyet İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-134-Öğrenci Kaydının Silinmesi İş Akışı

 

--- İA-135-Mezuniyet İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-136-Mezunların Takibi İş Akışı

 

--- İA-137-Alınan Bağış ve Yardımlar Ödenek Kaydı İş Akışı

 

--- İA-138 Ayrıntılı Finasman Programı Hazırlama İşlemi İş Akışı

 

--- İA-139-Bütçe Hazırlama İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-140-Bütçe İptal İşlemi İş Akışı

 

--- İA-141-Kurum Ödeneklerinin Birimlere Dağıtım İşlemi İş Akışı

 

--- İA-142-Ön Ödeme İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-143-İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı

 

--- İA-144-Hazine Yardım Talebi Tablosu İşlemi İş Akışı

 

--- İA-145-Yılı Kamu Yatrımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlanması İşlemi İş Akışı

 

--- İA-146-İkinci Öğretim Gelirlerinin Takip ve Gelir Fazlası Kısmının Kaydı İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-147-Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı

 

--- İA-148-Ödenek Aktarma İşlemi İş Akışı

 

--- İA-149-Ödenek Ekleme İşlemi İş Akışı

 

--- İA-150-Ödenek Gönderme Belgesi İşlemi İş Akışı

 

--- İA-151-Tenkis Belgesi Düzenleme İşlemi İş Akışı

 

--- İA-152-Yatırım Bütçesinin Hazırlanması İşlemi

 

--- İA-153-Toplu Proje Detay Programı Hazırlanması İşlemi İş Akışı

 

--- İA-154-Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısı İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-155-Kadro Dağılım Cetvelleri İşlemi İş Akışı

 

--- İA-156 İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İşlemi İş Akışı

 

--- İA-157-İşçi Maaşları İş Akışı

 

--- İA-158-Kantin Denetleme İş Akışı

 

--- İA-159-Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Akışı

 

--- İA-160-Birimlere Gelen Yazılı Taleplerin Cevaplanması

 

--- İA-161-Kiralama İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-162-Performans Programı Hazırlama İşlemi İş Akışı

 

--- İA-163-Yatırım Harcamaları Gerçekleştirme Raporu ve Kamu Yatırımları Özet Tablosu İşlemi İş Akışı

 

--- İA-164-Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri

 

--- İA-165-Taahhüt Evrakı ve Sözleşme İnceleme İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-166-Yan Ödeme Cetvelleri İşlemi İş Akışı

 

--- İA-167-Avans ve Kredi İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-168-Ay Sonu İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-169-Banka Hesabı İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-170- Proje Ödeme İşlemi İş Akışı

 

--- İA-171 Ek Ders ve Fazla Çalışma Ödeme İşlemleri

 

--- İA-172 Emanet İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-173-Geçici veya Kesin Teminat İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-174-Öğrenci Harç İadesi İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-175-İhale Taahhüt Kartı İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-176-Yan Ödeme Cetvelleri İşlemi İş Akışı

 

--- İA-177-Kesin Hesap İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-178 Kişilerden Alacak İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-179 Maaş Ödeme İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-180-SGK veya Vergi Borcu İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-181-Taşınırların Muhasebeleştirilmesi İşlemi İş Akışı

 

--- İA-182-Üniversite Gelirlerinin Takibi ve Kaydedilmesi İş Akışı

 

--- İA-183-Vergi Beyannameleri İş Akışı

 

--- İA-184-Yevmiyelerin Arşivlenmesi İş Akışı

 

--- İA-185-Yıl Sonu İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-186-Diğer Ödeme İşlemleri Hazırlanması İş Akışı

 

--- İA-187-Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Şeması

 

--- İA-188-Teknik Şartname İş Akışı

 

--- İA-189-Yaklaşık Maliyet İş Akışı

 

--- İA-190-Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri İş Akışı

 

--- İA-191-Ek Ders ve Fazla Çalışma İşlemleri  Hazırlanması Süreci İş Akışı

 

--- İA-192-Yurtiçi Ve Yurtdışı Görevlendirme İş Akışı

 

--- İA-193-Yemek Üretimi İş Akışı

 

--- İA-194-Öğrenci Topluluğu Etkinlik Topluluk İş Akışı

 

--- İA-195-Öğrenci Topluluğu Kurma İş Akışı

 

--- İA-196-Öğrencinin Kendi İsteğiyle Kaydını Sildirmesi İş Akışı

 

--- İA-197-Ders Telafisi İş Akışı

 

--- İA-198-Ders Yükü Formu Hazırlanması İş Akışı

 

--- İA-199-Mazeret Sınavı İş Akışı

 

--- İA-200-Erasmus Gelen Öğrenci İş Akışı

 

--- İA-201-Erasmus Giden Öğrenci İş Akışı

 

---İA-202-Bakım Onarım Teknik Destek İş Akışı

 

--- İA-203-E-Posta (Akademik-İdari) Yönetim İş Akışı

 

--- İA-204-E-Posta (Öğrenci) Yönetimi İş Akışı

 

--- İA-205-Ip Telefon-İsteği  İş Akışı

 

--- İA-206-IP Telefon Güncelleme İş Akışı

 

--- İA-207-Ip Telefon-Arıza  İş Akışı

 

--- İA-208-Wep Hizmet Yönetimi İş Akışı

 

--- İA-209-Taşınır Kayıt ve Kontrol İş Akışı

 

--- İA-210-Öğrenci Transkript Verme İş Akışı

 

--- İA-211-Sınav Programı Hazırlama İş Akışı

 

--- İA-212-Arşiv Hizmetleri İş Akışı

 

--- İA-213-Fazla Mesai İş Akışı

 

--- İA-214-Ders İçerik Belirleme İş Akışı

 

--- İA-215-Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yeni Doküman Hazırlama İş Akışı

 

--- İA-216-Dış İlişkiler Ofisi Erasmus Gelen Personel İş Akışı

 

--- İA-217-Mazeretli Kayıt Yenileme İş Akışı

 

--- İA-218-Gezi Faaliyeti İş Akışı

 

--- İA-219-Sınav Gözetmen Görevlendirme İş Akışı

 

--- İA-220-Muafiyet Başvuru İş Akışı

 

--- İA-221-Enformatik Bölümü Derslerine Öğretim Görevlisi Ataması İş Akışı

 

--- İA-222-Evrak Kayıt Sonrası İş Akışı

 

--- İA-223-Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-224-Personel İşe Başlama İş Akışı

 

--- İA-225-Akademik Personel Alımı İş Akış Şeması

 

--- İA-226-Personel İşten Ayrılma İş Akışı

 

--- İA-227-Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatımı İş Akışı

 

--- İA-228-Yönetim Kurulu Üye Belirleme İş Akışı

 

--- İA-229-Sınav Gözetmen Görevlendirme İş Akışı

 

--- İA-230-Bölüm Başkanı Belirlenmesi İş Akışı

 

--- İA-231-Ders Görevlendirilmesi İş Akışı

 

--- İA-232-Muafiyet Sonrası Ders İntibakı İş Akışı

 

--- İA-233-Akademik Personel  Görev Süresi  Uzatımı

 

--- İA-234-Akademik Personel İzin İş Akışı

 

--- İA-235-İdari Personel Yıllık -Mazeret İzin İş Akışı

 

--- İA-236-Sınav Ücreti Ödeme İş Akışı

 

--- İA-237-Emekli Kesenekleri Ödeme İş Akışı

 

--- İA-238-Öğretim Elemanı Not Düzeltme Başvuru İş Akı

 

--- İA-239-Tekders Sınav İş Akış

 

--- İA-240-Yatay Geçiş İş Akışı

--- İA-241-Akademik Personel Alımı İş Akış Şeması

 

--- İA-242-Devir Yoluyla Malzeme Çıkış İş Akış Şeması

 

--- İA-243-Devir Yoluyla Malzeme Giriş İşlemleri

 

--- İA-244-Hibe Edilen Mal-Malzemenin Çıkış İş Şeması

 

--- İA-245-Hurdaya Ayrılan Mal-Malzeme Çıkışı İş Akış Şeması

 

--- İA-246-İdari Personel Naklen Geçiş İş Akış Şeması

 

--- İA-247-İstifa Askerlik Ücretsiz İzin İşlemleri İş Akış Şeması

 

--- İA-248-Kayıt Yenileme İşlemleri İş Akış Şeması

 

--- İA-249-Kıst Maaş Hazırlama İş Akış Şeması

 

--- İA-250 -Maaş Hazırlama İş Akışı

 

--- İA-251-Öğretim Elemanı İzin Kullandırma İş Akış Şeması 

 

--- İA-252-Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-253-Ölüm Yardımı Ödeme İş Akış Şeması

 

--- İA-254-Satın Alınan Mal ve Malzeme Giriş-Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması

 

--- İA-255-Sayım Devir İşlemleri İş Akış Şeması

 

--- İA-256-Sınav Ücreti Ödeme İş Akış Şeması

 

--- İA-257-Yıl Sonu Taşınır Yönetim Hesabı İş Akış Şeması

 

--- İA-258-Zimmet Verme İş Akış Şeması

 

--- İA-259-Zimmetten Düşme İş Akış Şeması

 

--- İA-260-Yeni Döküman İş Akışı

 

--- İA-261-İşkur ve 4c’li Personellerin Maaş İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-262-Döner Sermaye Vergi Matrahlarının Onaylanması İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-263-Jüri Üyeliği İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-264-Görev Yolluğu Ödeme İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-265-Satın Alma Ödeme İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-266-Şartname Gelirinin Takibini İşlemi İş Akışı

 

--- İA-267-İç Kontrol Sisteminin Kurulması İşlemi İş Akışı

 

--- İA-268-İç Kontrol Sistemi İzleme Ve Değerlendirme Raporunun Hazırlanması İşlemi İş Akışı

 

--- İA-269-İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının Revize Edilmesi ile İlgili İşlemi İş Akışı

 

--- İA-270-Ödenek Gönderme Belgesi Kontrolü İşlemi İş Akışı

 

--- İA-271-Ödenek Aktarma Kontrolü işlemi İş Akışı

 

--- İA-272-Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları İşlemi İş Akışı

 

--- İA-273-Stratejik Plan Hazırlanması İşlemi İş Akışı

 

--- İA-274-Stratejik Planın Değerlendirilmek Üzere Kalkınma Bakanlığına Gönderilmesi İşlemi İş Akışı

 

--- İA-275-Stratejik Planın İlgili Birim-Kurum Kuruluşlara Gönderilmesi Ve Kamuoyuna Sunulması İşlemi İş Akışı

 

--- İA-276-Döner Sermaye Gelirlerinin BAP Payının Takip ve Gelir Fazlası Kısmının Kayıt İşlemi İş Akışı

 

--- İA-277-Yatırım Programının Revizesinin Yapılması İşlemi İş Akışı

 

--- İA-278-Diğer Ödeme İşlemleri İş Akışı

 

--- İA-279-İhale Dosyası İnceleme İşlemi İş Akışı

 

--- İA-280-Stratejik Planın Uygulanmasının İzlenmesi Ve Değerlendirilmesi İş Akışı

 

--- İA-281-Jetkart Talebi İş Akışı

 

--- İA-282-Öğrenci Butiği İş Akışı

 

--- İA-283-Psikolojik Yardım İş Akışı

 

--- İA-284-Sekratarya İş Akışı 

 

--- İA-285-Yemek yürütme Komisyonu iş akışı

 

 

--- İA-286-Yunus Emre Toplantı Tahsis İş Akışı

 

--- İA-287-Yeni Lisansüstü Program Açma İş Akışı

 

--- İA-288-Lisansüstü Öğrencı Kontenjanları  Ve Mülakat İş Akışı

 

--- İA-289-Lisansüstü Öğrencı Yeni Kayıt İş Akışı

 

--- İA-290-Tez Danışmanı Değişikliği İş Akış Şeması

 

--- İA-291-Yüksek Lisans Tez Önerisi İş Akış

 

--- İA-292-Lisansüstü Kayıt Dondurma İş Akışı

 

--- İA-293-Yüksek Lisans Tez Savunma İş Akışı

 

--- İA-294-Doktora Yeterlik Komitesinin Oluşturulması Ve Yeterlik Sınavları İş Akışı

 

--- İA-295-Doktora Tez İzleme Komitesinin Belirlenmesi İş Akışı

 

--- İA-296-Doktora Tez Önerisi Savunması İş Akışı

 

--- İA-297-Doktora Tez Savunma Sınavı İş Akışı

 

--- İA-298-Lisansüstü Mezuniyet İş Akışı

 

--- İA-299-Tez Konusu Başlığı Değiştirme İş Akışı

 

--- İA-300-Tez Danışmanı Atama İş Akışı

 

--- İA-301-Enstitü Kurulu İş Akışı

 

--- İA-302-Yönetim Gözden Geçirme İş Akışı

 

 --- İA-303-Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Analiz İş Akışı

--- İA-304-Ağ Sistem Yönetimi İş Akışı

 

--- İA-305-Sistem Yönetimi İş Akışı

 

--- İA-306-Canlı Yayın Sistem Yönetimi İş Akışı

 

--- İA-307-Plaka Tanıma İş Akışı

 

--- İA-308-Kartlı Geçiş Sistem Yönetimi (Akademik-İdari) İş Akışı

 

--- İA-309-Kartlı Geçiş Sistem Yönetimi Öğrenci İş Akışı

 

---İA-310-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İlişik Kesme İş Akışı

 

---İA-311 Mevlana Gelen Öğrenci İş Akışı

 

---İA-312 Mevlana Giden Öğrenci İş Akışı

 

---İA-313 Farabi Gelen Öğrenci İş Akışı

 

---İA-314 Farabi Giden Öğrenci İş Akışı

 

---İA-315 Erasmus Giden Öğrenci İş Akışı

 

---İA-316 Erasmus Gelen Öğrenci İş Akışı

 

---İA-317 Erasmus Giden Personel İş Akışı

 

---İA-318 Erasmus Gelen Personel İş Akışı

 

---İA-319 Tömer Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kurs Açma İş Akışı.

 

---İA-320 İş Sağlığı ve Güvenliği  Kontrol ve Denetleme  Yönetimi İş Akışı

 

---İA-321 İş Sağlığı ve Güvenliği  Uygulama Yönetimi İş Akışı

 

---İA-322 İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçüm ve Analiz Yönetimi İş Akışı

 

---İA-323 İş Sağlığı Ve Güvenliği Planlama ve Geliştirme Yönetimi İş Akışı

 

---İA-324 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizi  İş Akışı

 

---İA-325 İş Sağlığı ve Güvenliği Süreç  Yönetimi İş Akışı

 

---İA-326 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama  Eğitim Yönetimi İş Akışı

 

---İA-327 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Performans Yönetimi İş Akışı

 

---İA-328 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi İş Akışı

 

---İA-329-2547 S.K. 39.MD.Göre Görevlendirme İş Akışı (KISA SÜRELİ)

 

---İA-330-Aday Memur Eğitimi İş Akışı

 

---İA-331-Oryantasyon Eğitimi İş Akışı

 

---İA-332-Hizmetiçi Eğitim İş Akışı

 

---İA-333 İç Denetim Birimi Plan Ve Program Hazırlama İş Akışı

 

---İA-334 İç Denetim Birimi Faaliyeti İş Akışı

 

---İA-335 İç Denetim Birimi Danışmanlık İş Akışı

 

---İA-336 İç Denetim Birimi İzleme Faaliyeti İş Akışı

  

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu