Süreçler,

 

 

1.0 Eğitim ve Öğretimi Yönetmek 

1.1 Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi 

1.1 Eğitim ve Öğretim Tasarımının Yönetimi Performans Parametreleri 

1.1 Eğitim ve Öğretim Tasarımının Yönetimi Performans İzleme

1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi 

1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi Performans Parametreleri 

1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi Performans İzleme

1.3 Eğitim-Öğretimin İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Yönetimi 

1.3 Eğitim ve Öğretimin İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Yönetimi Performans Parametreleri 

1.3 Eğitim ve Öğretimin İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Yönetimi Performans İzleme

1.4 Eğitimsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi 

1.4 Eğitimsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi Performans Parametreleri 

1.4 Eğitimsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi Performans İzleme

1.5 Mezun İlişkilerinin Yönetimi 

1.5 Mezun İlişkilerinin Yönetimi Performans Parametreleri 

1.5 Mezun İlişkilerinin Yönetimi Performans İzleme

 

İş Akışları,

--- İA-001-Başbakanlık İletişim MERKEZİ (Bimer)  İş Akışı

--- İA-002-Gelen Evrak İş Akışı

--- İA-003-Giden Evrak İş Akışı

--- İA-004-Disiplin Kurulu İş Akışı

--- İA-006-Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Hazırlanması İş Akışı

--- İA-008-Satın Alma İş Akışı

--- İA-009-Doğrudan Temin Usulü İle Mal-Hizmet Alımı İş Akışı

--- İA-010-Yönetim Kurulu İş Akışı

--- İA-011-İptal-İhdas İş Akışı

--- İA-012-İdari Personel Tenkis-Tahsis İş Akışışı

--- İA-013-Öğretim Elemanlarının Naklen Atama İş Akışı

--- İA-014-Öğretim Elemanlarının Açıktan Atama İş Akışı

--- İA-015-1416 sayılı Kanun uyarınca MEB Hesabına Üniversitemiz ve Diğer Üniversiteler Adına Giden Öğrencilerin Atanması Hk. İş Akışı

--- İA-016-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı İş Akışı

--- İA-017-2547 S.K. 35. Maddesi Uyarınca Üniversitemize Gelen Öğretim Elemanları İş Akışı

--- İA-018-2547 S.K. 35. Maddesi Uyarınca Üniversitemizden Giden Öğretim Elemanları İş Akışı

--- İA-019-Süreli Atanan Öğretim Elemanlarının Yeniden Atama İş Akışı

--- İA-020-Kpss Atamaları İş Akışı

--- İA-021-Öğretim Elemanlarının Naklen Ayrılma İş Akışı

--- İA-022-Emeklilik İşlemleri İş Akışı

--- İA-023-2547 S.K. 39.MD.Göre Görevlendirme İş Akışı (Uzun Süreli)

--- İA-024-2547 S.K. 40-a-c-d ve 31. Maddelerine Göre Görevlendirme İş Akışı

--- İA-025-2547 SK 40b Maddesine Gere Görevlendirme İşlemleri İş Akışı

--- İA-026-2547 S.K.33.Mad.Göre Yurtdışı Görevlendirilmesi İş Akışı

--- İA-027-2547 S.K.38.Maddesi Görevlendirme İş Akışı

--- İA-028-İdari Personelin Naklen Atanması İş Akışı

--- İA-042-Proje Yapım İş Akışı

--- İA-046-Avans Talep İş Akışı

--- İA-047-Eğitim, Sempozyum ve Seminer Düzenleme İş Akışı

--- İA-048-Ek Ödeme İş Akışı

--- İA-049-Mal ve Hizmet İş Akışı

--- İA-050-Adli Davalar Süreci İş Akışı

--- İA-051-İdari Davalar Süreci İş Akışı  

--- İA-054-Öğrenci İlişik Kesme İş Akışı

--- İA-058-Salon Hizmetleri Süreci İş Akışı  

--- İA-063-Kütüphane Üyelik İşlemleri İş Akışı    

--- İA-067-Afiş Asma İş Akışı

--- İA-068-Bina ve Salon Tahsisi İş Akışı

--- İA-069-Stand Açma İş Akışı

--- İA-070-Temizlik İşleri İş Akışı

--- İA-071-Birim Açma İş Akışı 

--- İA-076-Akademik Takvim İş Akışı

--- İA-081-Anket Yapılması İş Akışı

--- İA-082-Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yazokulu Programlarından Ders Alma İş Akışı 

--- İA-091-Önlisans-Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü İş Akışı 

--- İA-092-Önlisans ve Lisans Programlarına Kesin Kayıt İş Akışı 

--- İA-093-Dikey Geçişle Kesin Kayıt Yaptıranların İntibak İşlemleri İş Akışı 

--- İA-094-Öğrenci Katkı Payı Öğrenim Ücretleri İş Akışı 

--- İA-095-Öğrenci Katkı Payı Öğrenim Ücreti İadesi İş Akışı 

--- İA-096-Öğrenci Burs Destek İş Akışı 

--- İA-097-Öğrenime Ara Verme (Kayıt Dondurma) İş Akışı 

--- İA-098-Öğrenci Temsilciliği Seçimleri İş Akışı

--- İA-100-Öğrencilere Akademik Danışmanı Atanması İş Akışı

--- İA-103-Ders Ekleme Bırakma-Mazeretli Ders Kayıt İş Akışı

--- İA-105-Önlisans Lisans Programları Ders Muafiyet İş Akışı 

---İA-106-Hazırlık Eğitimi Yeterlilik Sınavı Muafiyeti İş Akışı  

--- İA-108-Hazırlık Eğitimi Seviye Belirleme İş Akışı 

--- İA-109-Ortak Zorunlu Ders Muafiyet Sınavı İş Akışı 

--- İA-111-Önlisans Lisans Programlarına Yatay Geçiş ile Gelen İş Akışı 

--- İA-112-Önlisans Lisans Programlarından Yatay Geçiş ile Giden İş Akışı 

--- İA-113-Önlisans ve Lisans Özel Öğrenci Olarak Gelenler İş Akışı

--- İA-114-Özel Öğrenci Olarak Gidenler İş Akışı 

--- İA-115-Değişim Kapsamında Gelen Öğrenciler İş Akışı 

--- İA-116-Değişim Kapsamında Giden Öğrenciler İş Akışı 

--- İA-117-Askerlik Durum-EKC2 Belgesi İş Akışı 

--- İA-118-Not Durum Belgesi İş Akışı 

--- İA-119-Onaylı Ders İçerikleri İş Akışı 

--- İA-120-Öğrenci Belgesi İş Akışı 

--- İA-121-Pasaporta İlişkin Belge 

--- İA-122-Öğrenci Kimliği İş Akışı 

--- İA-123-Öğrenci Kimlik Bilgilerinde Değişiklik İş Akışı 

--- İA-124-Mezuniyet Belgesi Düzenleme İş Akışı 

--- İA-125-Geçici Nitelikteki Mezuniyet Belgesi Düzenleme İş Akışı 

--- İA-126-Mezuniyet Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi İş Akışı 

--- İA-127-Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akışı 

--- İA-128-Sınav Notlarının Sisteme Giriş İş Akışı 

--- İA-129-Ek Sınavlara Katılma İş Akışı 

--- İA-130-Sınav Sonuçlarının ÖİBS İşlenmesi İş Akışı 

--- İA-131-Sınav Sonucuna İtiraz İş Akışı 

--- İA-133-Öğrenci Staj Muafiyet İşlemleri İş Akışı 

--- İA-134-Öğrenci Kaydının Silinmesi İş Akışı 

--- İA-135-Mezuniyet İşlemleri İş Akışı  

--- İA-137-Alınan Bağış ve Yardımlar Ödenek Kaydı İş Akışı

--- İA-143-İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı

--- İA-145-Yılı Kamu Yatrımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlanması İşlemi İş Akışı

--- İA-146-İkinci Öğretim Gelirlerinin Takip ve Gelir Fazlası Kısmının Kaydı İşlemleri İş Akışı

--- İA-147-Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı

--- İA-155-Kadro Dağılım Cetvelleri İşlemi İş Akışı 

--- İA-156 İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İşlemi İş Akışı

--- İA-158-Kantin Denetleme İş Akışı  

--- İA-160-Birimlere Gelen Yazılı Taleplerin Cevaplanması  

--- İA-162-Performans Programı Hazırlama İşlemi İş Akışı

--- İA-164-Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri  

--- İA-166-Yan Ödeme Cetvelleri İşlemi İş Akışı  

--- İA-168-Ay Sonu İşlemleri İş Akışı 

--- İA-169-Banka Hesabı İşlemleri İş Akışı 

--- İA-171 Ek Ders ve Fazla Çalışma Ödeme İşlemleri 

--- İA-172 Emanet İşlemleri İş Akışı  

--- İA-174-Öğrenci Harç İadesi İşlemleri İş Akışı 

--- İA-177-Kesin Hesap İşlemleri İş Akışı 

--- İA-178 Kişilerden Alacak İşlemleri İş Akışı 

--- İA-179 Maaş Ödeme İşlemleri İş Akışı 

--- İA-180-SGK veya Vergi Borcu İşlemleri İş Akışı 

--- İA-181-Taşınırların Muhasebeleştirilmesi İşlemi İş Akışı  

--- İA-183-Vergi Beyannameleri İş Akışı

--- İA-184-Yevmiyelerin Arşivlenmesi İş Akışı

--- İA-185-Yıl Sonu İşlemleri İş Akışı 

--- İA-186-Diğer Ödeme İşlemleri Hazırlanması İş Akışı   

--- İA-191-Ek Ders ve Fazla Çalışma İşlemleri  Hazırlanması Süreci İş Akışı 

--- İA-192-Yurtiçi Ve Yurtdışı Görevlendirme İş Akışı  

--- İA-194-Öğrenci Topluluğu Etkinlik Topluluk İş Akışı 

--- İA-195-Öğrenci Topluluğu Kurma İş Akışı  

--- İA-197-Ders Telafisi İş Akışı 

--- İA-198-Ders Yükü Formu Hazırlanması İş Akışı  

---İA-202-Bakım Onarım Teknik Destek İş Akışı

--- İA-203-E-Posta (Akademik-İdari) Yönetim İş Akışı 

--- İA-204-E-Posta (Öğrenci) Yönetimi İş Akışı 

--- İA-205-Ip Telefon-İsteği  İş Akışı

--- İA-206-IP Telefon Güncelleme İş Akışı

--- İA-207-Ip Telefon-Arıza  İş Akışı 

--- İA-208-Wep Hizmet Yönetimi İş Akışı 

--- İA-209-Taşınır Kayıt ve Kontrol İş Akışı 

--- İA-211-Sınav Programı Hazırlama İş Akışı 

--- İA-212-Arşiv Hizmetleri İş Akışı 

--- İA-213-Fazla Mesai İş Akışı 

--- İA-214-Ders İçerik Belirleme İş Akışı  

--- İA-218-Gezi Faaliyeti İş Akışı 

--- İA-219-Sınav Gözetmen Görevlendirme İş Akışı 

--- İA-220-Muafiyet Başvuru İş Akışı   

--- İA-224-Akademik ve İdari Personel İşe Başlama İş Akışı  

--- İA-226- Akademil ve İdari Personel İstifa İş Akışı  

--- İA-228-Yönetim Kurulu Üye Belirleme İş Akışı 

--- İA-229- Fakülte Kuruluna Üye Seçimi

--- İA-230-Bölüm Başkanı Belirlenmesi İş Akışı 

--- İA-231-Ders Görevlendirilmesi İş Akışı 

--- İA-232-Muafiyet Sonrası Ders İntibakı İş Akışı 

--- İA-233-Akademik Personel  Görev Süresi  Uzatımı İş Akışı  

--- İA-235-Akademik ve İdari Personel Yıllık ve Mazeret İzin İş Akışı 

--- İA-236-Sınav Ücreti Ödeme İş Akışı 

--- İA-237-Emekli Kesenekleri Ödeme İş Akışı 

--- İA-238-Öğretim Elemanı Not Düzeltme Başvuru İş Akışı 

--- İA-241-Akademik Personel Alımı İş Akışı  

--- İA-242-Devir Yoluyla Malzeme Çıkış İş Akışı  

--- İA-243-Devir Yoluyla Malzeme Giriş İşlemleri İş Akışı 

--- İA-244-Bağış ve Yardım Yoluyla Edinilen Taşınırların Giriş İşlemi  İş Akışı

--- İA-245-Hurdaya Ayrılan Mal-Malzeme Çıkışı İş Akışı 

--- İA-249-Kıst Maaş Hazırlama İş Akışı 

--- İA-250 -Maaş Hazırlama İş Akışı 

--- İA-251-Öğretim Elemanı İzin Kullandırma İş Akışı 

--- İA-252-Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri İş Akışı 

--- İA-253-Ölüm Yardımı Ödeme İş Akışı 

--- İA-254-Satın Alınan Mal ve Malzeme Giriş-Çıkış İşlemleri İş Akışı 

--- İA-255-Taşınır Sayım İşlemi İş Akışı 

--- İA-257-Yıl Sonu Taşınır Yönetim Hesabı İş Akışı 

--- İA-258-Dayanıklı Taşınırların Kullanıma Verilmesi İşlemi İş Akışı 

--- İA-259-Taşınırların Kullanımında İade Edilmesi(Zimmetten Düşme) İşlemi İş Akışı 

--- İA-260-Yeni Döküman Hazırlama İş Akışı

--- İA-263-Jüri Üyeliği İşlemleri İş Akışı 

--- İA-264-Görev Yolluğu Ödeme İşlemleri İş Akışı 

--- İA-265-Satın Alma Ödeme İşlemleri İş Akışı

--- İA-272-Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları İşlemi İş Akışı 

--- İA-273-Stratejik Plan Hazırlanması İşlemi İş Akışı

--- İA-284-Sekratarya İş Akışı    

--- İA-302-Yönetim Gözden Geçirme İş Akışı    

---İA-311 Mevlana Gelen Öğrenci İş Akışı 

---İA-312 Mevlana Giden Öğrenci İş Akışı 

---İA-313 Farabi Gelen Öğrenci İş Akışı

---İA-314 Farabi Giden Öğrenci İş Akışı

---İA-315 Erasmus Giden Öğrenci İş Akışı 

---İA-316 Erasmus Gelen Öğrenci İş Akışı

---İA-317 Erasmus Giden Personel İş Akışı 

---İA-318 Erasmus Gelen Personel İş Akışı   

---İA-329-2547 S.K. 39.MD.Göre Görevlendirme İş Akışı (KISA SÜRELİ) 

---İA-330-Aday Memur Eğitimi İş Akışı 

---İA-331-Oryantasyon Eğitimi İş Akışı 

---İA-332-Hizmetiçi Eğitim İş Akışı  

---İA-340 Satın Alma İhtiyaç Belirleme İş Akışı 

---İA-341 Satın Alma Usulü Belirleme İş Akışı 

---İA-342 Temizlik Hizmeti Alımı İş Akışı 

---İA-343 Temizlik Planlama İş Akışı   

---İA-359 İş gücü Teknik Eleman Taleplerinin Karşılanması İş Akışı 

---İA-360 Araştırma,Eğitim,Demonstrasyon ve Arge Projeleri  Uygulama Talebi İş Akışı   

---İA-367 İDBB Dönemsel Gözden Geçirme Süreci İş Akışı 

---İA-368 Sunucu Kurulumu İş Akışı 

---İA-369 Web Servis İstekleri İş Akışı 

---İA-370 Firewall Konfigurasyonu İş Akışı  

---İA-372 Dış Görevlendirme AKAM İş Akışı 

---İA-373  İç Görevlendirme AKAM İş Akışı 

---İA-374 Konferans İş Akışı

---İA-375 Sempozyum ve Panel İş Akışı 

---İA-376 İç Denetim Birimi Kalite Güvence Geliştirme Programı Süreci İş Akışı 

---İA-377 Bölüm Program Açma İş Akışı 

---İA-378 Müfredat Geliştirme İş Akışı

---İA-379 Öğretim Ortamlarının Hazırlanmasının Yönetimi İş Akışı 

---İA-380 Oryantasyon Etkinliklerinin Yönetimi İş Akışı 

---İA-381 Ders Programlarının Hazırlanmasının Yönetimi İş Akışı 

---İA-382 Öğretim Elemanı Görevlendirmenin Yönetimi İş Akışı 

---İA-383 Ders İzlencelerinin Yönetimi İş Akışı 

---İA-384 Ders Seçiminin Yönetimi İş Akışı  

---İA-386 Ara Sınav İş Akışı 

---İA-387 Mazeret Sınavı İş Akışı 

---İA-388 Yılsonu-Bütünleme Sınav İş Akışı 

---İA-389 Sınav İzleme ve Değerlendirme İş Akışı 

---İA-390 Sınav Sonuçlarının Paylaşımının Yönetimi İş Akışı 

---İA-391 Tek Ders Sınavı İş Akışı 

---İA-392 Mezun Takip Sisteminin Oluşturulması-Güncellenmesi İş Akışı

---İA-393 Mezun Etkinlik Programının Hazırlanması İş Akışı

---İA-394 Erasmus Giden Personel Hibe Dağıtımı İş Akışı 

---İA-395 Ölçme ve İzleme Cihazlarının Kontrolü  İş Akışı 

---İA-396 Süreç Yönetimi  İş Akışı 

---İA-397 İç Tetkik ve Değerlendirme  İş Akışı  

---İA-398 Dış Tetkik Yönetimi  İş Akışı 

---İA-399 İyileştirme Çalışmalarının Yönetimi İş Akışı 

---İA-400 Salon Tahsisi İş Akışı