İşletme Bölümü Güncellenmiş Ders Programı Bölüm Panosunda ve İİBF internet sitesinde ilan edilmiştir. Tüm Öğrencilerimizin Dikkatine.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu