Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin 27. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde  Akademik Takvimde belirtilen süre içersinde başvuruda bulunan ve İlgili Bölüm Başkanlığınca uygun görülen öğrencilerin, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyıl  Tek Ders sınavları 26 Ocak 2018 Cuma günü Saat 14:00 de,  1. Kat 101-102-103 nolu salonlarda yapılacaktır.

 

 

                         DEKANLIK

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu