730011301 kodlu Temel Bilgi Teknoloji Kullanımı ve ENF-101 kodlu Temel Bilgisayar Bilimleri derslerinin final sınavları, 08.01.2020 Çarşamba günü saat 16.30'da daha önce belirlenen salonlarda gerçekleşecektir. 

Olusturulma Tarihi:2020-01-07 10:47:31
Guncelleme Tarihi: 2020-01-07 10:47:31