İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü 3. Sınıf öğrencisi Fatma AYDEMİR, “Kadınların Demokrasi ile İmtihanı” konulu bildirisi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından düzenlenen, "Bolu 3. Karadeniz Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi”nde üniversitemizi temsil etti.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu