.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emine Şener danışmanlığında, 4. sınıf öğrencilerinden Hacı Kılıç;  “İş Hayatında Psikolojik Sermaye Ve Çalışanların Ahilik Algısı İlişkisi”, Merve Öztürk;  “Örgütlerde Pozitif Kültürü Geliştirici Bir Unsur Olarak Yetenek Yönetimi”  adlı sözlü bildirilerini 28-30 Nisan 2016 tarihlerinde İstanbul’da Üsküdar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 1.Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi’nde sundular.