Öğrencimiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencileri Kongresinde Bildiri Sundu

Bu sene 13'üncüsü düzenlenen Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Kongresi Akdeniz Üniversitesi’nin organizasyonunda Antalya’da gerçekleştirildi. Çeşitli üniversitelerden onlarca kişinin katıldığı etkinliğe Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Zeynep Nur Özmen de katılarak “Toplumda Kadının Yeri ve Önemi: Kamusal Alan ve Yurttaşlık Kavramları Ekseninde Bir Değerlendirme” başlık bir sunum gerçekleştirdi.


  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu