İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Öğrencileri, Mustafa AKSELİM ve Merve BİNGÖL, Celal Bayar Üniversitesi tarafından  24-25 Nisan 2017 tarihlerinde Manisa’da düzenlenen, "Gençlerle 360° 4. Uluslararası Öğrenci Kongresi’ne “Sanayi Şirketleri Web Sitelerinin Kullanıcı Dostu Olma Durumlarının Değerlendirilmesi: Kırşehir Örneği” ve “İKY İşe Alım Sürecini Etkileyen Değişkenlerinin Belirlenmesi: Nitel Bir Çalışma” adlı bildirileri ile katılarak sunarak ve üniversitemizi başarı ile temsil etmişlerdir.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu