11 Mayıs 2017'de İşletme bölümü 3. Sınıf öğrencileri  Toplam Kalite Yönetimi dersi kapsamı da Yrd. Doç. Dr. Emine Şener eşliğinde Kırşehir organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Uygurlar Makine'yı ziyaret ettiler. Teknik gezi kapsamında fabrika sahibi Adnan Uygur öğrencilere faaliyetleri, kalite süreçleri ve projeleri ile ilgili detaylı bilgiler verdi. Ayrıca öğrencileri kariyer planlama konusunda da motive eden Kırşehirli iş adamı üniversite -sanayi işbirliğinin önemini vurguladı.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu