Yrd. Doç. Dr. Erman AKILLI (Dergi Editörü), Arş. Gör. Albeniz Tuğçe EZME (Editör Yardımcısı), Arş. Gör. Bengü ÇELENK (Editör Yardımcısı), Arş. Gör. Burak GÜNEŞ (Editör Yardımcısı), Arş. Gör. Emrah GÜRLEK (Editör Yardımcısı) ve Arş. Gör. Ümit YAPICI (Editör Yardımcısı)'dan oluşan, Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (AEÜİİBFD) Editör Kurulu, 2 Kasım 2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, Aralık 2017'de yayınlanacak olan 2017 Güz Sayısı için son kararları aldılar. 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu