Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi aynı zamanda Ahi Evran Üniversitesi Türk Dünyası Topluluğu Başkanı Mustafa Altıntaş, Ankara'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (International Congress on Political, Economic and Social Studies) (ICPESS)'ne  katıldı.  

Bu yılki teması "Küresel ve Bölgesel Jeopolitikadaki Kaymaları Anlamak" olan ve 9-11 Kasım 2017 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde düzenlenen kongrede Mustafa Altıntaş, sunumu gerçekleştirdi. Kendi alanına ve bilime katkı sağladığını söyleyen Mustafa Altıntaş, gelecek kongrelerde de hem üniversitesini hem de bölümünü gururla temsil edeceğini söyledi. Ayrıca çalışması sırasında desteklerini esirgemeyen Yrd. Doç. Dr. Fatih Ferhat Çetinkaya'ya ve Arş. Gör. Fatma Korkmaz'a da teşekkürlerini bildirdi.


  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu