Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'nin Aralık 2017 sayısı yayımlandı. Dergi editörü Yrd.Doç.Dr. Erman Akıllı, "Akademik yazının önemi ve dolayısıyla kıymeti, şüphesiz akademik bilginin topluma ulaşması ve toplum tarafından faydalanılması ile doğru orantılıdır. Bu bağlamda “sanat toplum içindir” önermesinden yola çıkarak geçtiğimiz iki yıllık süre zarfında çabalar ve fedakârlıklarla ortaya çıkan Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nin (AEÜİİBFD) ilk sayısını sizlerle buluşturmanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz. Kırşehir’de sosyal bilimlerin, özellikle iktisadi ve idari bilimlerin genelini kapsayacak uluslararası bir derginin Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çatısı altında kurulması, son yıllarda akademyada giderek ivmelenen ‘Anadolu ekolü ’nün oluşmasına katkı sağlayacağı kanaatindeyiz" dedi.

Derginin yeni sayısına http://dergipark.gov.tr/aeuiibfd ve https://iibfdergi.ahievran.edu.tr/ adreslerinden ulaşılabilir.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu