İşletme Bölümü 4. sınıf öğrencileri 1 Nisan 2019 tarihinde Teknoloji ve Yenilik Yönetimi dersi kapsamında "Teknoparklar ve Kariyer Fırsatları" ile "Yalın Girişimcilik" konularında sunumların da gerçekleştirdiği Erciyes Teknopark eğitsel alanında gezi gerçekleştirdi.

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu