İ.İ.B.F Maliye Bölümü; öğretim elemanları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Deniz ABUKAN, Dr. Öğr. Üyesi Murat YÜKSEL, Dr. Cem AKIN, Selim ŞAHİN ve öğrencileri ile 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi "Üniversite Kalite Programı" çerçevesinde maliye alanında dış paydaşlarımız Kırşehir Defterdarlığı, Kırşehir Vergi Dairesi ve Kırşehir SMMMO'ya 20.11.2019 tarihinde ziyaret gerçekleştirmiş ve fikir alışverişinde bulunulmuştur.