İ.İ.B.F Maliye Bölümü; öğretim elemanları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Deniz ABUKAN, Dr. Öğr. Üyesi Murat YÜKSEL, Dr. Cem AKIN ve öğrenci temsilcileri ile 2020 yılı bahar dönemi "Üniversite Kalite Programı" çerçevesinde mali alanda dış paydaşımız olan  kamu bankası Kırşehir Ziraat Bankası Yenice Mahallesi Şubesine 11.03.2020 tarihinde ziyaret gerçekleştirilmiştir.