Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti çalışmaları kapsamında birçok konu ve alanda kongreler, konferanslar, sempozyumlar, sanatsal ve kültürel çalışmalar yapmıştır. 700’ün üzerinde bilimsel tebliğin mevcut olduğu bilgelerzirvesi.org internet sitesi oluşturularak öğretim elemanı ve öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Program kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi ve Eskişehir Valiliği tarafından Eskişehir’de “Medeniyet Düşünürü Farabi Uluslararası Sempozyumu” düzenlenecektir. Web sitesi ve sempozyum ile ilgili bilgiye bilgelerzirvesi.org adresinden ulaşılabilir.
İlgililere duyurulur.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu