Final sınav programı 22.05.2018 tarihi itibariyle güncellenmiştir. Program için http://iibf.ahievran.edu.tr/index.php adresindeki Genel ve Öğrenci Duyurularına bakılabilir.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu