Konu

Öğretim Üyesi

Tarih

Saat

Nicel Araştırma Süreci – 1

Prof. Dr. Musa ÖZATA

19.11.2021

14.00

Nicel Araştırma Süreci – 2

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed MARUF

26.11.2021

14.00

Nitel Araştırma Süreci

Dr. Öğr. Üyesi Deniz AKGÜL

03.12.2021

14.00