Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) hazırlık çalışmaları kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne ilk saha ziyareti gerçekleşti. 03.11.2021 tarihinde toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Takım Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK ve ekip üyeleri katıldı. Toplantıya Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Nur ÇETİN, Fakülte KAP sorumlusu Doç. Dr. Emine ŞENER ve Fakültemizin Kurumsal Akreditasyon Komisyonu üyeleri Doç. Dr. Oktay KIZILKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Hatice Pınar KAYA, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ATAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep AĞDEMİR, Dr. Öğr Üyesi Kerem YAVAŞÇA, Fakülte kalite temsilcileri, idari personel ve kalite elçisi öğrencilerimiz katılım sağlamıştır.


Değerlendirme toplantısında 2020 Kurum İç Değerlendirme Raporu, YÖKAK izleme raporu ve Fakültemiz Kurumsal Akreditasyon Komisyonlarının çalışmaları sonucunda tespit edilen güçlü yönlerimiz, güçlü yönlerin sürdürebilirliğine yönelik çalışmaların nasıl sürekliliğinin sağlandığı ve gelişmeye açık yönlerle ilgili hangi iyileştirmelerin yapılması gerektiği gibi konular ele alınmıştır. Verimli bir atmosferde geçen değerlendirme toplantısının sonunda değerlendirme takımı başkanı ve üyeleri İİBF yönetimine ve komisyon üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.