Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, İ.İ.B.F., Maliye Bölümü tarafından düzenlenen Maliye Seminerlerinin dördüncüsü (2021/4), "Türkiye'de Dış Ticaret ve Vergilendirme Rejimi" başlığıyla Zahide DEMİR'in sunumuyla 17.11.2021 tarihinde online toplantı odası üzerinden gerçekleştirilmiştir. Seminere, Maliye Bölüm Başkanı Dr. Ögr. Üyesi Deniz ABUKAN ile Maliye Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri katılmışlardır.
Sunumu gerçekleştiren KPMG Türkiye Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri Direktörü Zahide DEMİR’e ve değerli katılımcılara Maliye Bölümü Başkanlığı olarak teşekkür ederiz.