2021 yılı “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak ilan edilmiş olup, üniversitemiz bünyesinde verilen eğitimler kapsamında fakültemizde “Afet Farkındalık Eğitimi” 17.11.2021 tarihinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Özlem Bülbül tarafından AYDEP üzerinden online olarak verilmiştir. Fakülte akademik personeli ve idari personelinin yanı sıra, fakültemizde öğrenim gören lisans öğrencilerinin de katılımcı olarak yer aldıkları Afet farkındalık eğitimi çerçevesinde afet yönetimine dair temel kavramlar, afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında yapılması gerekenler vurgulanmıştır. Afet konusunda bireysel ve toplumsal duyarlılığın yükseltilmesinin amaçlandığı eğitimde ayrıca katılımcılar AFAD’ın “gönüllülük projesi” hakkında bilgilendirilmişlerdir.