İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EFQM Temsilcisi Doç. Dr. Fatih GÜZEL ve fakülte Değer Tasarım Komisyonu Üyeleri Arş. Gör. Dr. Mesut KAÇANOĞLU ile Arş. Gör. Selim ŞAHİN fakültemizin temel paydaşlarından olan Kırşehir SMMMO’nı EFQM süreci kapsamında ziyaret etti.Kırşehir SMMMO Başkanı Haydar ZENGİN ve yönetim ekibine fakültemizin gerçekleştirdiği çalışmalar ile EFQM süreci hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Paydaşımız ile karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi ve paydaş bağlılığının artırılması çerçevesinde değer önermesi sürecine paydaşımızın dâhil edilmiş; görüş, talep ve tavsiyeleri raporlanmıştır.