Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL kalite çalışmaları kapsamında 2024 yılı planlamalarını yerinde inceleyerek değerlendirmek amacıyla fakültemizi ziyaret ettiler.

Fakültemizde kalite çalışmaları çerçevesinde 2024 yılı planlamalarına başlandı. Bu kapsamda faaliyet planları, süreç performans hedefleri ve risk planlamalarının taslakları hazırlandı. Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL katılımı ile gerçekleşen toplantıda hazırlanan taslaklar gözden geçirildi.

Dekanımız Prof. Dr. Nur ÇETİN yaptığı sunumda 2023 yılında gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleriyle bir yılık kalite sürecini özetlediler. Ardından 2024 kalite planlamaları kapsamında hazırlanan faaliyet planları ve süreç performans hedefleri istişare edildi.

Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL başkanlığında yapılan toplantıya Genel Sekreter Hüseyin İLTER, Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Nur ÇETİN, Dekan Yardımcılarımız Doç. Dr. Fatih GÜZEL ve Dr. Kerem YAVAŞÇA, Fakülte Sekreterimiz Ali DEMİR, Kalite Koord. Yardımıcısı Prof. Dr. Gülbahar ÜÇLER, Bölüm Başkanlarımız Doç. Dr. Oktay KIZILKAYA ve Doç. Dr. Pınar KAYA, Ar-ge Koordinatörümüz Prof. Dr. Ümit BULUT ve Kalite Komisyon üyeleri katıldılar. Toplantıda Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL araştırma-geliştirme ve toplumsal katkıya yönelik hedeflerimizin süreç perfomans göstergelerine ve faaliyetlerimize yansımalarına önem verildiğini belirttiler. Ayrıca Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik fakültemizde yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek, sonraki süreçte özellikle enerji ve çevrenin korunmasına yönelik hedeflerimizi tüm bölüm hedeflerimiz içinde yer almasını talep ettiler.


Verimli geçen toplantıda Fakültemizin güçlü yönlerinin görünür hale gelmesi ve iyileştirilme faaliyetlerinin yapılması gerektiği de belirtildi.