2023-2024 Yaz Dönemi Yaz Okulundan Ders Almak İsteyen Öğrenciler İçin Bilgilendirme

1. "Yaz Okulundan Ders Alma Başvuru  Formunun" (FR-009 nolu) indirilerek, doldurulması gerekmektedir. FR-009 Diğer Yüksek Öğretim Kurumlarının Yaz Okulu Programlarından Ders Alma Başvuru Formu için tıklayınız.

2. Aşağıda, Üniversitemiz tarafından belirlenen "Yaz Okulu Alınacak Üniversiteler" listesi bulunmaktadır. Belirlenen Üniversitelerin dışındaki Üniversitelerden Yaz Okulu ders alma işlemi yapılmayacaktır. Yaz Okulundan ders alınabilecek Üniversiteler için tıklayınız.

3. Doldurulan formun ekine (FR-009), Yaz okulunda ders/dersler almak istenilen üniversitenin 2023-2024 Yaz Okulu akademik takvimi ve gideceği Yükseköğretim Kurumundan alacağı dersin kredi ve içeriklerini gösterir belgeler eklenerek, Yaz Okuluna başlamadan önce elden formun onaylatılması gerekmektedir. 

4. Öğrencinin danışmanı ve ilgili Bölüm Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra Yaz Okuluna başlanacaktır.

5. Alınan derslerin intibak işlemlerinin yapılabilmesi için, Yaz Okulunda alınan ders/derslere ait transkriptin, 2024-2025 Güz Yarıyılı başında (okulun  açıldığı hafta içerisinde) Bölüm Sekreterliğine bırakılması gerekmektedir. 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi Kapsamında Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar

1. Yaz okulunda öğrenci, toplam on iki AKTS’yi aşmamak üzere en çok üç ders alabilir. Ancak yaz okulundan ders alarak doğrudan veya tek ders sınav hakkı ile mezun olabilecek durumda olan öğrenci, toplam on beş AKTS’yi aşmamak üzere en çok dört ders alabilir.

2. Yaz okulunda birinci sınıf öğrencisi, üçüncü ve dördüncü sınıftan, ikinci sınıf öğrencisi ise dördüncü sınıftan ders alamaz.

3. Birinci sınıf öğrencisinin ikinci sınıftan, ikinci sınıf öğrencisinin üçüncü sınıftan, üçüncü sınıf öğrencisinin dördüncü sınıftan ders alabilmesi için, alt yarıyıllardaki tüm derslerini alıp başarılı olması ve genel not ortalamasının 3.00 ve üstünde olması gerekmektedir.

4. Başarısız dersi olan ve genel not ortalaması 3.00’ın altında olan öğrenciler yaz okulunda sadece daha önce alıp da başarısız oldukları dersleri alabilirler.

5. Öğrenciler, haftalık on iki AKTS’den fazla olan derslerden, ilgili bölüm başkanlığının uygun görüşü ve birim yönetim kurulu kararı ile sadece bir tane alabilirler. Alınabilecek bu derslerin sayısı, tüm eğitim-öğretim süresince iki adeti geçemez.

6. Öğrenciler, daha önce alıp başarılı oldukları dersleri (DC+ ve üstü) yaz okulunda alamazlar.