Ahi Evran Üniversitesi, Cumhuriyetin temel ilkelerini esas alarak;

Temel Değerler

  • Eğitim - öğretim süreçlerinde öğrenci merkezlilik, kapsayıcılık, bilimsellik, yenilikçilik ve kalite ilkelerini benimser.
  • Araştırma geliştirme süreçlerinde evrensellik, yenilikçilik, bilimsellik, özgürlük ve etik duyarlılığı dikkate alır. 
  • Toplumsal katkı faaliyetlerinde millîlik, paydaş odaklılık ve çevre duyarlılığını esas alır.
  • Yönetim süreçlerinde liyakat, adalet, eşitlik, sorumluluk, çözüm odaklılık, hesap verebilirlik, katılımcılık, şeffaflık, verimlilik ve kalite ilkelerini benimser.