Adı Soyadı

Ana Bilim Dalı

E - Posta Adresi

Prof. Dr. Nur ÇETİN

Uluslararası Hukuk

Prof. Dr. Musa ÖZATA Yönetim ve Organizasyon

Prof. Dr. Ümit BULUT İktisat Politikası  

Prof. Dr. Ahmet GÖKBEL

Siyasi Tarih

Prof. Dr. Fazıl YOZGAT

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Prof. Dr. Gülbahar ÜÇLER  İktisat Teorisi

Doç. Dr. Fatih GÜZEL Muhasebe ve Finansman  
Doç. Dr. Kerem YAVAŞÇA Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doç. Dr. Emine ŞENER

Yönetim ve Organizasyon

Doç. Dr. Oktay KIZILKAYA İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doç. Dr. Hatice Pınar KAYA Muhasebe ve Finansman  

Doç. Dr. Yüksel İLTAŞ

Muhasebe ve Finansman

Doç. Dr. Ertuğrul GÜREŞCİ

Kooperatifçilik

Doç. Dr. Muhammed MARUF Sayısal Yönetimler
Doç. Dr. Fatih Ferhat ÇETİNKAYA Yönetim ve Organizasyon
Doç. Dr. Hande AKSÖZ YILMAZ İktisat Politikası
Doç. Dr. Hale KIRMIZIOĞLU İktisat Teorisi

Doç. Dr. Emrah SOFUOĞLU İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat  
Doç. Dr. Zeynep AĞDEMİR Maliye Teorisi

Doç. Dr. Ahmet Nafiz ÜNALMIŞ Uluslararası Siyaset

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇELİK

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Dr. Öğr. Üyesi Murat YÜKSEL

Mali Hukuk

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ATAŞ

Siyasi Tarih

Dr. Öğr. Üyesi Selim BİÇEN

Hukuk Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi Ender KORKMAZ

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi Osman İnan ŞENSES

İktisat Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÜNSAL

Muhasebe ve Finansman

Dr. Öğr. Üyesi Burak GÜNEŞ

Uluslararası Hukuk

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ABUKAN

Maliye Teorisi

Dr. Öğr. Üyesi Oktay AKTÜRK

İktisat Politikası

Dr. Öğr. Üyesi Burulkan PALA Avrupa Çalışmaları  
Dr. Öğr. Üyesi Feride Fatma BİLGİLİ    Kentselleşme ve Çevre Sorunları
Dr. Öğr. Üyesi Vildan GÜNEŞ  Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Dr. Öğr. Üyesi Baybars ÖĞÜN  Uluslararası Siyaset

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf AKKOCA  Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Dr. Öğr. Üyesi Sinan BARAN

Siyasi Tarih

Dr. Öğr. Üyesi Fethiye Burcu CEYLAN  Mali İktisat

Dr. Öğr. Üyesi Mesut KAÇANOĞLU

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Dr. Öğr. Üyesi Cem AKIN Bütçe ve Mali Planlama

Dr. Öğr. Üyesi Bengü ÇELENK Uluslararası Siyaset

Dr. Öğr. Üyesi Emre NALÇACIGİL Ürün Yönetimi ve Pazarlama

Araş. Gör. Adem ALVER

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Araş. Gör. Özlem BÜLBÜL

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Araş. Gör. Albeniz Tuğçe EZME GÜRLEK

Kentselleşme ve Çevre Sorunları

Araş. Gör. Ümit YAPICI

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Araş. Gör. Emrah GÜRLEK

Sayısal Yönetimler

Araş. Gör. Selim ŞAHİN

Maliye Teorisi

Araş. Gör. Hüseyin ARSLAN

Yönetim Bilimleri

h

Araş. Gör. İsmail YAZICI

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Araş. Gör. Muhammed İkbal DESTEBAŞI Ürün Yönetimi ve Pazarlama
Araş. Gör. Nursema ÖZCOŞAR Avrupa Çalışmaları