Adı Soyadı

Ana Bilim Dalı

E - Posta Adresi

Prof. Dr. Nur ÇETİN

Uluslararası Hukuk

Prof. Dr. Ahmet GÖKBEL

Siyasi Tarih

Prof. Dr. Fazıl YOZGAT

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Prof. Dr. Musa ÖZATA

Yönetim ve Organizasyon

Prof. Dr. Battal YILMAZ Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doç. Dr. Emine ŞENER

Yönetim ve Organizasyon

Doç. Dr. Erman AKILLI

Uluslararası Siyaset

Doç. Dr. Gülbahar ÜÇLER

İktisat Teorisi

Doç. Dr. Hüseyin Nazmi Kartal DEMİRGÜNEŞ

Ticaret Hukuku

Doç. Dr. Ümit BULUT

İktisat Politikası

Doç. Dr. Banu KÜLTER DEMİRGÜNEŞ

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doç. Dr. Yüksel İLTAŞ

Muhasebe ve Finansman

Doç. Dr. Öner AKGÜL

Uluslararası Siyaset

Doç. Dr. Oktay KIZILKAYA

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doç. Dr. Ertuğrul GÜREŞCİ

Kooperatifçilik

Doç. Dr. Hatice Pınar KAYA Muhasebe ve Finansman
Doç. Dr. Muhammed MARUF Sayısal Yönetimler

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇELİK

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep AĞDEMİR

Maliye Teorisi

Dr. Öğr. Üyesi Murat YÜKSEL

Mali Hukuk

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ATAŞ

Siyasi Tarih

Dr. Öğr. Üyesi Selim BİÇEN

Hukuk Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERTUĞRUL

Hukuk Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi Ender KORKMAZ

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi Osman İnan ŞENSES

İktisat Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi Hale KIRMIZIOĞLU

İktisat Teorisi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÜNSAL

Muhasebe ve Finansman

Dr. Öğr. Üyesi Burak GÜNEŞ

Uluslararası Hukuk

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Ferhat ÇETİNKAYA

Yönetim ve Organizasyon

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ABUKAN

Maliye Teorisi

Dr. Öğr. Üyesi Deniz AKGÜL

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Dr. Öğr. Üyesi Oktay AKTÜRK

İktisat Politikası

Dr. Öğr. Üyesi Kerem YAVAŞÇA

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Öğr. Gör. Sinan BARAN

Siyasi Tarih

Araş. Gör. Dr. Aslihan TAŞDEMİR

Muhasebe ve Finansman

Araş. Gör. Dr. Baybars ÖĞÜN

Uluslararası Siyaset

Araş. Gör. Dr. Eyüp ERSOY

Uluslararası Siyaset

 

Araş. Gör. Dr. Fatih GÜZEL

Muhasebe ve Finansman

Araş. Gör. Dr. Vildan GÜNEŞ

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Araş. Gör. Dr. Fethiye Burcu CEYLAN

Mali İktisat

Araş. Gör. Dr. Mesut KAÇANOĞLU

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Araş. Gör. Dr. Yusuf AKKOCA

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Araş. Gör. Dr. Hande AKSÖZ YILMAZ

İktisat Politikası

Araş. Gör. Dr. Emrah SOFUOĞLU

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Araş. Gör. Adem ALVER

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Araş. Gör. Dr. Cem AKIN

Bütçe ve Mali Planlama

Araş. Gör. Özlem BÜLBÜL

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Araş. Gör. Harun BİÇAKCI

Kentselleşme ve Çevre Sorunları

Araş. Gör. Bengü ÇELENK

Uluslararası Siyaset

Araş. Gör. Albeniz Tuğçe EZME GÜRLEK

Kentselleşme ve Çevre Sorunları

Araş. Gör. Ümit YAPICI

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Araş. Gör. Ayşe Nurefşan YÜKSEL

Yönetim ve Organizasyon

Araş. Gör. Emrah GÜRLEK

Sayısal Yönetimler

Araş. Gör. Selim ŞAHİN

Maliye Teorisi

Araş. Gör. Hüseyin ARSLAN

Yönetim Bilimleri

h

Araş. Gör. İsmail YAZICI

Siyaset ve Sosyal Bilimler