İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz gerek kamu gerekse özel sektöre önemli ölçüde farklı alanlarda nitelikli profesyonel yetiştirmeyi amaçlayan bir yapıya sahiptir. İstihdam tahminlerini içeren, ileriye dönük araştırmaların ortak çıktısı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının kanun yapıcı, üst düzey devlet memuru ve iş insanı sıfatıyla önemini koruyacağıdır.

İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye ve Uluslararası İlişkiler bölümleriyle geleceğin insan kaynağını, güncel eğitim programlarıyla yetiştirme gayretindeki fakültemize hoş geldiniz.

Lisans ve lisansüstü eğitim programları ile gerek kamu gerekse özel sektör gelişimine destek veren fakültemiz bünyesindeki öğrenci toplulukları ile öğrencilerimizin akademik, kişisel ve sosyal gelişimlerini de desteklemektedir. Sektörle işbirliği içinde, öğrenci merkezli, kalite odaklı sürekli gelişmeye devam etmekteyiz. Fakültemizi tercih edip aramıza katılan tüm öğrencilerimizi kutlar, başarılı ve sağlıklı bir eğitim-öğretim dönemi dilerim.

Sevgi ve saygılarımla...

Prof. Dr. Nur Çetin

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı