ADI-SOYADI

BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Nur ÇETİN

Uluslararası İlişkiler

Prof. Dr. Musa ÖZATA

İşletme Bölümü

Prof. Dr. Nur ÇETİN

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doç. Dr. Oktay KIZILKAYA

İktisat

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ABUKAN

Maliye

Dr. Öğr. Üyesi Oktay AKTÜRK

Sosyal Hizmetler