ADI-SOYADI

BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Oktay KIZILKAYA

İktisat

Doç. Dr. Emine ŞENER İşletme
Doç. Dr. Hatice Pınar KAYA

Maliye

Prof. Dr. Nur ÇETİN Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Oktay AKTÜRK

Sosyal Hizmetler

Prof. Dr. Nur ÇETİN Uluslararası İlişkiler