Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin vizyonu, topluma hizmeti temel görevi sayan, alanında uluslararası çapta akademik saygınlığa sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışmalar yapan bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda kabul gören bir fakülte olmaktır.

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 13:35:20
Guncelleme Tarihi: 2020-08-31 19:55:02