Amaç

Öğrencilerin hem kamu sektöründe hem de özel sektörde çalışmaları için gereken teorik ve pratik bilgiyi almalarını sağlamak,

Kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları ve siyasetin farklı alanlarda ortaya çıkan sorunlar için çözüm öneren kişilerin yetişmesini sağlamak,

Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin, ulusal ve uluslararası alanda kaliteli ve özgün yayınlar yapmalarını sağlamaktır.

Misyon

Öğrencilerin siyaset, iktisat, sosyoloji ve hukuk alanlarında bilimsel, disiplinlerarası ve metodolojik bir bilgiye sahip olmalarını sağlamak; sosyal, siyasal ve yönetim alanlarındaki yerel, ulusal ve küresel sorunların farkında olan, söz konusu sorunlar için çözüm önerebilen, kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları, siyasal kurumlarının aradığı nitelikte öğrenci yetiştirmektir.

Vizyon

Ulusal değerlerin evrensel değerle uyumlu olmalarını sağlayacak ve söz konusu değerlere katkı yapacak nesillerin yetiştiği; yerel, ulusal ve küresel sorunlara çözüm üreten bir bölüm olmaktır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet aşamasına gelen öğrencinin öncelikle tüm derslerini başarıyla tamamlamış olması, asgari 157 kredilik ve 240 AKTS’lik ders almış olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan öğrenciler pek çok alanda çalışma olanaklarına sahiptirler. Mezunlar, kamu kurumlarında ve özel sektörde değişik alanlarda kariyer yapma olanağı bulabilirler. Bakanlıklar, müsteşarlıklar ve yerel yönetimler bünyesinde orta ve üst düzey görevlerin yanı sıra, özel sektörde bankalar, şirketler ve medyada çalışabilirler. Ayrıca eğitimlerine yüksek lisans ve doktora dereceleri üzerinden devam ederek akademik kariyer sahibi olabilirler.

 

 

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 14:13:59
Guncelleme Tarihi: 2020-08-24 13:08:09