Misyon

Misyonumuz, öğrencilerimizin dünya ve Türkiye ekonomisindeki olayları anlamalarını sağlayacak bir iktisat eğitimi sağlamaktır. Bu çerçevede amacımız, sosyal ve matematiksel yönleri güçlü, iktisadi problemleri kavramsallaştırabilen ve çözebilen ve analitik düşünebilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Vizyonumuz, evrensel değerlere sahip olan, topluma ve toplumdaki olaylara duyarlı, toplumsal kalkınmayı amaç edinen, iş birliğine önem veren ve teorik ve güncel gelişmeleri takip eden bireyler yetiştirmektir.

Mezuniyet Koşulları

Öğretim programında belirlenen tüm derslerden en az CC notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmak.

İstihdam Olanakları

İktisat bölümü mezunları özel sektörde finans, sanayi ve dış ticaret, işletmecilik, muhasebe, pazarlama, sigortacılık, insan kaynakları gibi alanlarda çalışabilir. Bunun yanında, birçok kamu kurumunda çalışma fırsatına sahiptirler.

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 13:53:51
Guncelleme Tarihi: 2020-08-24 13:06:31