Amaç

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İşletme Bölümü ilk kez 2012- 2013 eğitim öğretim döneminde öğrenci kabulüne başlamıştır. İşletme Bölümü’nün amacı, özel sektör ve kamu kuruluşlarının değişen ihtiyaçlarına uyumlu, etkin kararlar verebilen, çağdaş düşünce yapısına sahip, topluma ve çevreye karşı duyarlı, sürekli gelişimi ilke edinen, dinamik ve yenilikçi insan kaynağı yetiştirmektir. Programdan mezun olacak öğrenciler, girişimci, yönetici ve etkin birer çalışan olarak iş hayatında kendilerine yer bulabileceklerdir.

Vizyon

İşletme Bölümümüzün vizyonu, içinde bulunduğu toplum ve genel olarak insanlığa faydalı fikir ve projeleri üretip uygulayabilen, yeteneği yetkinliğe dönüşmüş donanımlı mezunlar yetiştirebilmek olarak tanımlanabilir. 

Misyon

Misyonumuz ise, işletmecilik ve ekonomi alanında yetkinlik oluşturabilecek bir eğitim sunmak ve bölümün akademik birikimini toplumla paylaşmaktır.

Dört yıllık lisans programının içeriği hem iş yaşamının sürekli değişim halindeki yapısı hem de çağdaş kuramsal gelişmeler göz önüne alınarak oluşturulmaktadır. Böylece öğrencilerimizin esnek bir düşünce yapısına sahip olmaları ve küresel rekabet ortamında başarı düzeylerinin yükselmesi hedeflenmektedir. İşletme Bölümü lisans programının ilk iki yılında işletmecilik, ekonomi, hukuk, finansal matematik ve program ile ilgili diğer alanlara ilişkin temel bilgiler sunulmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda ise seçmeli derslerin de katılımıyla pazarlama, finans, muhasebe, yönetim, insan kaynakları, üretim yönetimi gibi alanlara ağırlık verilerek, işletme yönetiminin unsurları ortaya konmakta ve öğrencilerimizin seçtikleri dersler aracılığıyla araştırma, çözümleme ve yönetsel becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet için öğrencilerimizin program müfredatında yer alan derslerin tamamını başarı ile tamamlamaları yeterlidir.

İstihdam Olanakları

Bölümümüz mezunları aldıkları eğitim programının çerçevesi gereği, öncelikle bağımsız iş kurabilme yeteneği ve niteliğine kavuşmaktadır. Ayrıca, gerek kamu ve gerekse özel sektör bünyesinde çok geniş bir yelpazede iş bulma olanağına sahiptirler. Kamu ve özel sektör kuruluşlarında müfettişlik, uzmanlık, gümrük müşavirliği, uluslararası ticaret (ithalat/ ihracat) operasyon sorumlusu, bankacılık, sigortacılık, denetmenlik, mali müşavirlik, finansal danışmanlık, pazarlama sorumlusu/müdürü, müşteri ilişkileri sorumlusu, satış temsilcisi, üretim ve planlama sorumlusu, insan kaynakları uzmanı, yöneticilik, yönetim danışmanlığı vb. görevler bölümümüz mezunlarının istihdam edildiği bazı pozisyonlar arasında gösterilebilir. Bölümümüz mezunları lisansüstü öğrenimlerine devam ederek üniversitelerin akademik kadrolarında da yer alabilir veya akademik kariyer ile mevcut pozisyonlarında yükselebilirler.

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 14:08:03
Guncelleme Tarihi: 2020-09-15 12:07:47