Amaç

Bölümümüzün temel amacı, Uluslararası İlişkiler disiplini başta olmak üzere sosyal bilimlerin her alanına hâkim uzmanlar yetiştirerek, ülkemizin bürokrat ve diplomat birikimine katkı sağlamaktır. Mezunlarımızın kazanmasını istediğimiz en temel özelliklerden birisi ise, dünyayı ve gelişmeleri doğru okuyabilmelerini ve gelecek projeksiyonlarını buna göre yapabilmelerini sağlayabilmektir.

Vizyon

Uluslararası İlişkiler disiplinin niteliği ışığında, evrensel akademik standartlarda yetişmiş, sosyal sorumluluk bilincini liderlik düzeyine taşıyabilecek ve uluslararası diplomaside söz sahibi mezunlar veren bir bölüm olmaktır.

Misyon

Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün misyonu, öğrencilere dünyadaki gelişmeleri anlayabilecek bir eğitim vermektir. Öğrenciler Türkçe ve İngilizce olarak aldıkları teorik eğitim sayesinde, mezun olduktan sonra çalıştıkları posizyonlarda başarılı olabileceklerdir. Ayrıca bilimin ışığında araştırma ve eğitim yapan, bilgi, teknoloji ve hizmet üreten, ürettiklerini toplum yararına sunan, yerel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayan, değişimi ve yeniliği daimi tekâmül doğrultusunda gerçekleştiren, milli ve evrensel değerleri özümsemiş, insan odaklı, çevreye duyarlı bir bölüm olmak misyonunu taşımaktayız.

Mezuniyet Koşulları

Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden toplam en az 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları.

İstihdam Olanakları

Uluslararası İlişkiler mezunları başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, ilgili bakanlıkların dış ilişkiler birimleri, bankacılık sektörü gibi kamu ve özel sektörünün her alanında istihdam edilebilmektedirler.

 

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 14:21:49
Guncelleme Tarihi: 2020-08-24 13:09:36