Misyon

Maliye disiplini temel olarak devletin ekonomideki rolüne odaklanır. Bununla birlikte, maliye bölümü devletin ekonomideki rolünü iktisadi, hukuki ve siyasal açıdan inceleyen disiplinler arası bir alandır. Bölümümüzde bu çerçevede, özellikle ekonominin kamu kesimindeki mali ve iktisadi problemleri analiz etmek ve bu problemlere uygun çözüm önerileri üretebilmek amacıyla akademik faaliyetler yürütmekteyiz. Bu amaca göre düzenlenen müfredatımız geniş bir yelpazede teorik ve ampirik olarak iktisat, işletme, hukuk ve maliye derslerini içermektedir. Müfredatta yer alan bazı dersler şunlardır: kamu maliyesi, kamu ekonomisi, maliye ve para politikaları, vergi - bütçe teorisi ve politikası, mikro ve makro iktisat, genel muhasebe, istatistik, ekonometri, anayasa ve idare hukuku, borçlar hukuku, maliye ve iktisat tarihi, iktisadi düşünceler tarihi.

Vizyon

Maliye Bölümü olarak, yukarıda bahsedilen misyonu gerçekleştirirken, kalite odaklı bir eğitim anlayışıyla ulusal ve uluslararası düzeyde alanında yetkin bilim insanlarını istihdam eden ve yetiştiren, diğer taraftan kamu sektöründe ve özel sektörde ihtiyaç duyulan iyi yetişmiş mezunlar veren bir bölüm olmayı hedefliyoruz. Ayrıca bu hedeflere katkı sağlamak amacıyla öğrencilerimizin fakülte hayatı boyunca staj gibi müfredat dışı tecrübeler edinmesini aktif bir şekilde destekliyor, bunun yanında öğrencilerin kariyer planlamalarına yardımcı olmak üzere alanında uzmanların davet edildiği seminerler ve öğrenci toplantıları düzenliyoruz. Öğrenci kulüplerimiz de aktif olarak öğrencilerin müfredat dışı tecrübelerine katkıda bulunmaktadır.

Alınacak Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler maliye alanında lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerimizin öğretim programında belirlenen tüm derslerden başarılı olmaları ve en az 240 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz kamu kesiminde, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Merkez Bankası, Gelir İdaresi Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı gibi kurum ve kuruluşlarda; özel kesimde ise mali müşavirlik ve serbest muhasebecilik başta olmak üzere banka, borsa, sigorta, gümrük ve dış ticaret, muhasebe ve vergi uygulamaları, insan kaynakları gibi alanlarda kariyer olanaklarına sahiptirler. Diğer taraftan dileyen öğrencilerimiz akademik kariyerlerini de devam ettirebilme olanağına sahiptirler.

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2012-04-10 12:07:57
Guncelleme Tarihi: 2020-08-24 13:05:24