Evrensel değerlere ve analitik düşünce kabiliyetine sahip, akademik bilgilere vakıf, disiplinler arası bağlantılar kurarak bunları hem mesleki, hem de gündelik yaşamında etkin kullanabilen, dünyadaki değişime hızlı adapte olabilen, çalışma hayatında üretken ve başarılı, bu birikim vasıtasıyla profesyonel yaşamında önderlik edebilecek nitelikte bireyler yetiştirmektir.

Olusturulma Tarihi:2021-03-08 10:11:01
Guncelleme Tarihi: 2021-06-28 11:24:05