2 Haziran Çarşamba günü saat 11:30’da İşletme Bölümü öğretim elemanlarının katılımı ile gerçekleşen toplantı, pandemi koşulları sebebiyle online olarak yapılmıştır.

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Musa Özata toplantıda, lisansüstü öğretim programlarının planlanması, kontenjan belirlenmesi, öğrencilerin durumu gibi konularda bölüm öğretim elemanlarının görüşlerine ve önerilerine başvurmuştur.

Toplantıda anabilim dalları özelinde de görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Gerekli akademik kararlar alınmıştır.

Pandemi koşullarının olumsuz yönlerinin giderilmesini sağlayarak, işletme bölümü öğretim elemanları arasında iletişim ortamı kurulmasını sağlamıştır.

 

            

Olusturulma Tarihi:2021-06-21 16:22:20
Guncelleme Tarihi: 2021-06-21 16:23:09