İşletme Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Fatih GÜZEL, İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın düzenlediği yarışmada, “Spot ve Türev Piyasaların Fiyat Keşfi ve Volatilite Etkileşimlerinin Analizi: Borsa İstanbul Üzerine Ampirik bir Uygulama” başlıklı doktora tezi ile ödül kazandı.

İktisadi Araştırmalar Vakfı, ülkemizin beyin gücüne katkı sağlamak üzere, 2005 yılından bu yana, genç akademisyenlerin desteklenmesi ve bilim dünyasına yeni eserlerin kazandırılmasını sağlamak amacıyla, “kabul görmüş ancak yayınlanmamış” yüksek lisans ve doktora tezlerini ödüllendirmektedir. Bu yıl 16. tez ödüllendirmesini gerçekleştirmiştir.

Dr. Fatih Güzel’i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

                                                

Olusturulma Tarihi:2021-06-28 11:33:36
Guncelleme Tarihi: 2021-06-28 11:57:10