Her yarıyıl sonunda son sınıf danışmanları mezuniyet durumunda olan öğrencilerin müfredat durumlarını  inceler, mezuniyete hak kazanan öğrencilerin tespitini yaptıktan sonra Bölüm başkanlığına mezun durumda olan öğrencilerin listesini teslim eder. Bölüm başkanlığı danışmanların vermiş olduğu listeleri bölüm kurulu kararı ile uygun bularak Dekanlık makamına mezun listelerini bildirir. Dekanlık bölümlerden gelen mezuniyet kararlarını Fakülte Yönetim Kurulu ile uygun bularak listeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve Birim Öğrenci işlerine gönderir. Birim öğrenci işleri Fakülte Yönetim kurulunca mezuniyetleri uygun bulunan öğrencileri Öğrenci bilgi sistemine işlenerek akademik danışmanlarının onayına sunar. Akademik danışmanların onayını gören Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı gerekli kontrolleri sağlayarak öğrencilerin mezuniyet işlemlerini tamamlarlar. Bu  aşamadan sonra öğrenciler e-devlet üzerinden mezun belgesi alabilirler.

Olusturulma Tarihi:2021-07-01 08:51:53
Guncelleme Tarihi: 2021-07-01 08:51:53