FAKÜLTE KAP ÇALIŞMALARI

Fakültemizde Kurumsal Akreditasyon Programı Toplantısı Yapıldı

BÖLÜM KAP ÇALIŞMALARI

İşletme Bölümü KAP Çalışmaları

İktisat Bölümü KAP Çalışmaları

Maliye Bölümü KAP Çalışmaları

Uluslararası İlişkiler Bölümü KAP Çalışmaları