ÇALIŞMALAR TARİH 
1 Birim EFQM temsilcisi belirlendi. (Prof Dr. Ümit Bulut) 05.06.2023
2 Birim EFQM Değer Tasarlama Komisyonu oluşturuldu. 21.06.2023
3 Fakültemiz kalite komisyon üyeleri ile EFQM süreci değerlendirildi.  03.08.2023
4 Birim EFQM Hazırlık Komisyonu belirlendi 08.08.2023
5 Fakültemiz ile Eğitim Fakültesi arasında "Kıyaslama Toplantısı" gerçekleştirildi. 08.08.2023
6 Fakültemiz ile Eğitim Fakültesi arasında yapılan kıyaslama toplantısı sonrasında, Birim EFQM temsilcilerinin rapor üzerinde son değerlendirmelerini yapmasının ardından  "Kıyaslama Formu" BKYS içerisindeki Raporlar kısmına yüklendi. 11.08.2023
7 Birim EFQM temsilcisi görev değişimi gerçekleşti.   25.08.2023
8 Birim EFQM çalışmaları kapsamında “Paydaşlarla Bağ Kurma”, “Paydaş Algıları” ile “Stratejik ve Operasyonel Performans” kriterleri komisyon üyeleri ilgili kriterin içeriği ve görüş alışverişi için toplantı gerçekleştirdi. İlgili kriter komisyonu üyelerine, 6. Kriter "Paydaş Algıları" Danışmanı Doç. Dr. Gülbahar ÜÇLER tarafından genel bilgilendirme yapıldı. 01.09.2023
9 Güncellenen Paydaş İlişkilerinin Yönetimi Prosedürüne göre düzenlenen Fakültemiz "Paydaş İlişkileri Tablosu" BKYS'ye yüklendi. 01.09.2023 
10 "BİRİM YÖNETİŞİM VE İŞBİRLİKLERİ PAYDAŞ ANKETİ" ilgili paydaşlar resmi yazı ile iletildi.  04.09.2023
11 "BİRİM TOPLUMSAL ALGI ANKETİ" ilgili paydaşlara resmi yazı ile iletildi.  05.09.2023
12 Değer Tasarlama Komisyonu üyelerimiz güncellendi. 11.09.2023
13 Fakültemiz EFQM Modeli Komisyon üyelerine, 4. Kriter "Sürdürülebilir Değer Yaratma " Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül TURAN tarafından 4. kriter ve süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı. 12.09.2023
14 Değer Tasarlama Komisyonu toplantısı yapıldı. Sürdürülebilir Değer Yaratma kriter danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül TURAN ile Değer Tasarlama Komisyonu çalışmaları değerlendirildi ve yapılması planlanan çalışmalara ilişkin danışman görüşleri alındı. Komisyon üyeleri ilgili süreçleri değerlendirmek üzere ayrı olarak kendi içerisinde yeni bir toplantı gerçekleştirdi. 12.09.2023
15 Fakültemiz EFQM Modeli Komisyon üyelerine, 5. Kriter “Performans ve Dönüşümü Yönlendirme” Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi H. Didem SAĞLAM ALTINKÖY ve ilgili kriter ekibinden Öğr. Gör. Dr. Ayşe ÇANDAR tarafından 5.kriter ve süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı. 12.09.2023
16 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EFQM çalışmaları kapsamında paydaş ziyareti gerçekleştirildi: Fakültemizin temel paydaşlardan olan Kırşehir SMMMO EFQM süreci kapsamında ziyaret edildi. 14.09.2023
17 "Değişim Yönetimi Prosedürü", "Kurum Kültürü Prosedürü", "Öneri Sistemi Usül ve Esasları", "Varlık Yönetim Prosedürü" ve diğer mevzuatlar dökümanları elektronik posta üzerinden tüm birim çalışanları ile paylaşıldı. 15.09.2023
18 Değer tasarım komisyonu, işbirliği paydaşları, personel ve öğrencilerden görüş alınarak belirlenen değer önermeleri "İktisadi ve İdari Bililmler Fakültesi Değer Önermeleri" başlığı ile Google Forms aracılığı ile personelimize sunuldu. En fazla talebe sahip 10 önerme Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne resmi yazı ile iletildi. 15.09.2023
19 İdari ve hizmetli personelimize yönelik EFQM toplantısı yapılmıştır. Sürecin her kademede benimsenme ve yayılımı sağlanmaya çalışılmaktadır. 18.09.2023
20 "Değer Tasarımının Yönetimi" ve "Kurum Kültürünün Yönetimi" süreçlerine yönelik parametreler seçilerek hedefler belirlendi. Süreç kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin kanıtlar sisteme eklendi. (1) (2) 18.09.2023
21 EFQM Modeli ile gerçekleştirilmekte olan uygulamalar BKYS Birim Faaliyet Planlarından "3.0. Değişimi Yönetmek" süreci altında takip edilmeye başlanmıştır. 20.09.2023
22 "İİBF Akademik Gelişim Serisi” kapsamında “Yurtdışında Araştırma Yapmak” başlığı ile deneyim paylaşım etkinliği gerçekleştirildi. 21.09.2023
23 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “Küresel İklim Krizi ve Güvenlik Etkileri” başlıklı etkinlik ile çevresel farkındalık temalı deneyim paylaşım etkinliği gerçekleştirdi. 21.09.2023
24 İİBF EFQM Saha İzleme Programı Gerçekleşti  22.09.2023
25 Fakültemizde EFQM Modeli uygulamaları sunumu yapılmış ve Yenilikçi ve Yaratıcı Düşünce Platformu üyeleri belirlenmiştir 25.092023