KURUMSAL AKREDİTASYON PROGRAMI (KAP) FAKÜLTE KOMİSYONU

Birim Akreditasyon Temsilcisi

Doç. Dr. Emine ŞENER

Kalite Güvencesi Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi Kerem YAVAŞÇA  (Başkan)

Arş. Gör. Albeniz Tuğçe EZME GÜRLEK (Üye)

Arş. Gör. Hüseyin ARSLAN (Üye)

Arş. Gör. İsmail YAZICI (Üye)

Eğitim - Öğretim

Doç. Dr. Oktay KIZILKAYA (Başkan)

Arş. Gör. Dr. Mesut KAÇANOĞLU (Üye)

Arş. Gör. Dr. Hande AKSÖZ YILMAZ (Üye)

Arş. Gör. Ümit YAPICI (Üye)

Arş. Gör. Adem ALVER (Üye)

Araştırma-Geliştirme

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep AĞDEMİR (Başkan)

Arş. Gör. Dr. Cem AKIN (Üye)

Arş. Gör. Dr. Fethiye Burcu CEYLAN (Üye)

Toplumsal Katkı

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ATAŞ (Başkan)

Öğr. Gör. Dr. Sinan BARAN (Üye)

Arş. Gör. Dr. Baybars ÖĞÜN (Üye)

Arş. Gör. Bengü ÇELENK (Üye)

Yönetim Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi H. Pınar KAYA (Başkan)

Doç. Dr. Yüksel İLTAŞ (Üye)

Arş. Gör. Dr. Fatih GÜZEL (Üye)

Arş. Gör. Ayşe Nurefşan YÜKSEL (Üye)