"Evrensel değerlere ve analitik düşünce kabiliyetine sahip, akademik bilgilere vakıf, disiplinler arası bağlantılar kurarak bunları hem mesleki, hem de gündelik yaşamında etkin kullanabilen, dünyadaki değişime hızlı adapte olabilen, çalışma hayatında üretken ve başarılı, bu birikim vasıtasıyla profesyonel yaşamında önderlik edebilecek nitelikte bireyler yetiştirmektir." (2017-2021 Stratejik Planı)

"Millî ve evrensel değerleri benimsemiş, çağın gerektirdiği teknik ve insani becerilere sahip nitelikli insan yetiştirmek; paydaşlarla işbirliği ve sürekli iyileştirmeyi esas alarak yürüttüğü araştırmalar ve geliştirdiği kalite sistemleri ile bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamaktır." (2022-2026 Stratejik Planı)