"Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin vizyonu, topluma hizmeti temel görevi sayan, alanında uluslararası çapta akademik saygınlığa sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışmalar yapan bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda kabul gören bir fakülte olmaktır." (2017-2021 Stratejik Plan)

"Sürekli iyileştirme ve paydaş memnuniyetini esas alan, bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşmayı önceleyen, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yürüten, nitelikli öğrencilerin tercih ettiği, geliştirdiği eğitim ve kalite yönetim sistemleri ile model alınan bir üniversite olmak." (2022-2026 Stratejik Plan)