ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI
Çalışan Memnuniyet Anket Sonuçları 2018 için TIKLAYINIZ.
Çalışan Memnuniyet Anket Sonuçları 2019 için TIKLAYINIZ.
Çalışan Memnuniyet Anket Sonuçları 2020 için TIKLAYINIZ.
Çalışan Memnuniyet Anket Sonuçları 2021 için TIKLAYINIZ.
Çalışan Memnuniyet Anket Sonuçları 2022 için TIKLAYINIZ.

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI (BÖLÜM)
İktisat Bölümü Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları için TIKLAYINIZ.
İşletme Bölümü Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları için TIKLAYINIZ.
Maliye Bölümü Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları için TIKLAYINIZ.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları için TIKLAYINIZ.
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları için TIKLAYINIZ.

MEMNUNİYET ORANLARI KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Sonuçları Yıllara Göre Karşılaştırmalı Sonuçları için TIKLAYINIZ.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Sonuçları Yıllara Göre Karşılaştırmalı Sonuçları için TIKLAYINIZ.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Toplumsal Algı Anketi(2023)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetişim ve İşbirlikleri Anketi(2023)

KRİTER - PAYDAŞ ALGILARI: ÖĞRENCİ MEMNUNİYET SONUÇLARI (FAKÜLTE)
Genel Öğrenci Memnuniyeti
Eğitim - Öğretim Hizmetlerinden Memnuniyet
Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerden Memnuniyet
Temizlik, Yemek ve Güvenlik Hizmetlerinden Memnuniyet
Öğrenme Yönetim Sistemlerinden (AYDEP - KEYPS) Duyulan Memnuniyet

KRİTER PAYDAŞ ALGILARI: ÇALIŞAN MEMNUNİYET SONUÇLARI (FAKÜLTE)
İktisadi ve İdari Fakültesi Genel Çalışan Memnuniyeti
Kurumda Değişimin Yönetiminden Memnuniyet
Kurumda Cinsiyet ve Eşitlik Dengesi
Performans Yönetimi ve İyileştirme
Kurum İçi İletişim
Kurumun Geleceğine Güven
Aile Desteği
Kişisel Yaşama Destek
Ücret ve Yan Haklar
Kurumun Saygınlığı
Yeni Yetenekleri Kazanma
Kurumun Sosyo-Kültürel Hizmetlerinden Memnuniyet
Kurum Kültürü
 
KRİTER - STRATEJİK ve OPERASYONEL PERFORMANS
Öğrenci Sayılarının Yıllara Göre Değişimi
Fakültemiz Akademik Personel Sayılarının Yıllara Göre Değişimi
Yıllar İtibariyle Fakültelerde Akademik Personel Başına Düşen Öğrenci Sayısı Değişimi
Fakültemizdeki Profesör Sayısının Yıllara Göre Değişimi
Fakültemizdeki Doçent Sayısının Yıllara Göre Değişimi
Fakültemizdeki Doktor Öğretim Üyesi Sayısının Yıllara Göre Değişimi
Fakültemizdeki Öğretim Görevlisi Sayısının Yıllara Göre Değişimi
Fakültemizdeki Araştırma Görevlisi Sayısının Yıllara Göre Değişimi 
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısının Yıllara Göre Değişimi 
İdari Personel ile Sürekli İşçi Sayısı
Bütçe Kullanım Yetkinliği
Atanan ve Fakülteden Ayrılan Akademik Personelin Yıllara Göre Değişimi
Yatay Geçişle Yerleşen ve Ayrılan Öğrenci Verileri
Yerleşen Öğrenci Sayısının Mezun Sayısına Oranı